Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 01:02:15 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15263Tiêu đề: Lý thuyết về con lắc đơn.
Gửi bởi: JoseMourinho trong 01:02:15 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp:
Một con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ thì
A. Khi đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật
B. Gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây
C. Khi đi qua vị trí cân bằng gia tốc của vật triệt tiệu
D. Tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động
Mọi người giải thích cụ thể câu B C D nhé  ???


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết về con lắc đơn.
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 03:45:36 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
bài này đáp án D là đúng .Trong chuyển động của vật dao động trong con lắc đơn có hai thành phần gia tốc là gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến với quỹ đạo .Nếu đề bài  nói gia tốc của vật thì đó là gia tốc toàn phần ,ở vị trí hai biên gia tốc hướng tâm bằng 0 nên gia tốc của vật là gia tốc tiếp tuyến Chỉ gia tốc tiếp tuyến vuông góc với phương của dây.Khi vật đi qua vị trí cân bằng gia tốc tiếp tuyến bằng 0 nhưng gia tốc hướng tâm lại có độ lớn cực đại vì Vmax
a(ht)=V(binhphuong)/R


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết về con lắc đơn.
Gửi bởi: ngochocly trong 10:09:11 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp:
Một con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ thì
A. Khi đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật
B. Gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây
C. Khi đi qua vị trí cân bằng gia tốc của vật triệt tiệu
D. Tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động
Mọi người giải thích cụ thể câu B C D nhé  ???
Theo mình thì:
Gia tốc của vật ở thời điểm t: [tex]\vec{a}=\vec{a_{x}}+\vec{a_{y}}[/tex] (1)
[tex]a=\sqrt{a_{x}^{2}+a_{y}^{2}}[/tex]
[tex]a_{x}=-gsin \alpha[/tex] : gia tốc tiếp tuyến
[tex]a_{y}=\frac{v^{2}}{l}[/tex]: gia tốc hướng tâm

Câu A: Khi đi qua vtcb, vật chuyển động với gia tốc [tex]a=a_{y}=\frac{v_{max}^{2}}{l}[/tex] =>[tex]\vec{P}+\vec{T}\neq 0[/tex] Hay: A sai
Câu B: dựa vào (1) thì B sai
Câu C: Giống câu A => C sai
Câu D: Tại biên: [tex]a=a_{x}[/tex] nên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo.
Vậy D đúng.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết về con lắc đơn.
Gửi bởi: JoseMourinho trong 01:58:06 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Hiểu rồi cảm  ơn 2 bạn  :D