Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 12:00:38 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15260Tiêu đề: Giao thoa áng sáng thi thử ĐH Vinh cần giúp đỡ
Gửi bởi: hieu266 trong 12:00:38 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, các khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng biến thiên liên tục từ [tex]0,4\mu m[/tex]--->[tex]0,76\mu m[/tex]. Khoảng cách hai khe 0,2mm; khoảng cách từ hai khe đến màn 2m. Khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa vân tối, ứng với k=0 đến vân sáng bậc k'=1 lần lượt là ? (5,6mm và 0,2mm)Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa áng sáng thi thử ĐH Vinh cần giúp đỡ
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 02:58:17 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
khoảng cách lớn nhất giữa vân tối ứng với k=0 đến vân sáng bâc k'=1 là khoảng cách giữa vân tối thứ nhất với k=0 của bức xạ o,4 micrômet đến vân sáng bâc k'=1 của bức xạ 0,76 micrômet .
khoảng cách nhỏ nhất giữa vân tối ứng với k=0 đến vân sáng bâc k'=1 là khoảng cách giữa vân tối thứ nhất với k=0 của bức xạ 0,76 micrômet đến vân sáng bâc k'=1của bức xạ 0,4 micrômet .
khoảng vân của hai bức xạ 0,76 và 0,4 lần lượt là 4mm và 7,6mm  mà ta lại có vị trí vân tối ứng với k=0  và vị trí vân sáng bậc k'=1 biến thiên như sau:   2mm <- x(tối) <- 3,8mm  ; 4mm <- x(sáng) <- 7,6mm
từ các hệ thức trên ta dễ dàng suy ra đáp án là :5,6mm và 0,2mm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa áng sáng thi thử ĐH Vinh cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 01:05:49 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
bạn giải thích rõ hơn được không
cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa áng sáng thi thử ĐH Vinh cần giúp đỡ
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 08:42:34 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
chỉ cần bạn vẽ cái trục số biểu diễn tọa độ vân sáng bậc 1 và vân tối thứ 1 của 2 bức xạ 0,4micromet và 0,76micromet còn tọa độ vân sang bậc 1 và vân tối thứ nhất biến thiên từ đâu mình đã nói rồi nhìn là thấy đáp số ngay