Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: judares trong 11:17:49 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15259Tiêu đề: Bài tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: judares trong 11:17:49 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là [tex]x_{1}=A_{1}cos(4\pi t-\frac{\pi}{6})(cm), x_{2}=A_{2}cos(4\pi t +\frac{\pi}{2}(cm)[/tex]. . Tại thời điểm t1 các giá trị li độ x1(t1)=4cm, x2(t1)=-4cm. Thời điểm t2= t1+0.125(s) các giá trị li độ x1(t2)=0cm, [tex]x_{2}(t_{2})=4\sqrt{3}cm[/tex]. Phương trình dao động tổng hợp là?  NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI GIÚP.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:23:23 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
T=0,5s.
0,125s=T/4 => góc quét trong khoảng thời gian đó là pi/2. Suy ra
x1^2+x1'^2=A1^2=>A1=4. Tương tự A2=8. Rồi dùng máy tính tổng hợp ra ĐA  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: judares trong 11:28:25 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
hay quá. cảm ơn bạn nhiều