Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 10:56:22 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15258Tiêu đề: Lý thuyết lượng tử
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:56:22 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp:
Năng lượng ion hóa của nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản là năng lượng
A. Cực đại của photon phát ra thuộc dãy LaiMan
B. En khi n lớn vô cùng
C. Của nguyên tử ở trạng thái cơ bản
D. Của photon có bước sóng ngắn nhất trong dãy Passen
Mình phân vân A,C.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết lượng tử
Gửi bởi: superburglar trong 11:02:41 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Chọn câu B bạn nhé.trong SGK cũng có ghi thì phải :D


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết lượng tử
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:05:13 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Super giải thích hộ mình tại sao câu A,C sai với.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết lượng tử
Gửi bởi: superburglar trong 11:15:04 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
năng lượng ion hóa là năng lượng cần thiết để tách 1 e ra khỏi nguyên tử.Vậy câu A và C đều sai (câu c thì năng lượng max khi chuyển đông từ P-->K không phải vô cùng)


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết lượng tử
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:26:33 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Câu A:Năng lượng max phát ra có thể là từ quỹ đạo cao hơn nữa chứ không phải là từ P->K đâu
Câu C:Năng lượng của nguyên tử ở trạng thái cơ bản là -13,6(theo công thức). Còn năng lượng cần đề ion hóa từ trạng thái cơ bản là 13,6. Nó bằng nhau mà?


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết lượng tử
Gửi bởi: superburglar trong 11:33:22 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Câu A:Năng lượng max phát ra có thể là từ quỹ đạo cao hơn nữa chứ không phải là từ P->K đâu
Câu C:Năng lượng của nguyên tử ở trạng thái cơ bản là -13,6(theo công thức). Còn năng lượng cần đề ion hóa từ trạng thái cơ bản là 13,6. Nó bằng nhau mà?
ak.ukm.t nhầm chỗ đấy,không phải là từ P.nhưng thực chất nó còn các dãy khác ngoài laiman đang chờ chúng ta tìm ra:))(thầy giáo t bảo vậy) nên nó Emax nó không thể từ vô cùng về  K đk:D)


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết lượng tử
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:16:37 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2013
Câu này đáp án là A ( đã tham khảo ở nhiều nguồn)