Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyen Minh Anh trong 10:43:47 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15256Tiêu đề: Bài tập về lưu O-S khó
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 10:43:47 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Đem nung nóng 6,72 gam bột và 3,2 gam bột lưu huỳnh trong đk ko có không khí, thu được chất rắn R. Cho lượng R này tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl, thu được hỗn hợp H và chất rắn R'. Đem đốt cháy hết hỗn hợp H và chất rắn R' thì cần dùng V lít không khí (chứa 20% oxi). Tìm V


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về lưu O-S khó
Gửi bởi: superburglar trong 10:55:50 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Đem nung nóng 6,72 gam bột và 3,2 gam bột lưu huỳnh trong đk ko có không khí, thu được chất rắn R. Cho lượng R này tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl, thu được hỗn hợp H và chất rắn R'. Đem đốt cháy hết hỗn hợp H và chất rắn R' thì cần dùng V lít không khí (chứa 20% oxi). Tìm V
Bạn xem lại đề đi.kiểm ta trước khi post k mất time của mọi người lắm.