Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: judares trong 10:34:01 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15255Tiêu đề: Bài tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: judares trong 10:34:01 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là [tex]x_{1}=A_{1}cos(4\pi t-\frac{\pi}{6})(cm), x_{2}=A_{2}cos(4\pi t+\frac{\pi}{2})(cm)[/tex]. Tại thời điểm t1 các giá trị li độ [tex]x_{1}(t_{1})=4cm ; x_{2}(t_{1})=-4cm[/tex]. thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+0,125(s)[/tex] các giá trị li độ [tex]x_{1}(t_{2})=0cm ; x_{2}(t_{2})=-4\sqrt{3}cm[/tex]. Phương trình dao động tổng hợp là :
A [tex]x=8cos(2\pi t+\frac{\pi}{3}) (cm)[/tex]                              B [tex]x=4\sqrt{3}cos(4\pi t+\frac{\pi}{3}) (cm)[/tex]

                                                                                        
C [tex]x=4\sqrt{3}cos(2\pi t+\frac{\pi}{6}) (cm)[/tex]                     D [tex]x=8cos(2\pi t+\frac{\pi}{6}) (cm)[/tex]