Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyen Minh Anh trong 10:26:54 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15253Tiêu đề: Bài tập về hỗn hợp khó (2)
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 10:26:54 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm [tex]FeO; Fe_{2}O_{3}; Fe_{3}O_{4}[/tex] trong đó số mol của[tex]FeO; Fe_{2}O_{3}[/tex] bằng nhua, cần dùng 196 gam dung dịch H2SO4 4%. Dung dịch thu được có 2 muối. Tìm mTiêu đề: Trả lời: Bài tập về hỗn hợp khó (2)
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:33:55 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
số mol sắt 2 oxit và sắt 3 oxit bằng nhau thì coi như hỗn hợp chỉ có sắt từ oxit
bạn bảo toàn sắt và lưu huỳnh sẽ tìm được số mol sắt từ oxit


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hỗn hợp khó (2)
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 10:39:28 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
số mol sắt 2 oxit và sắt 3 oxit bằng nhau thì coi như hỗn hợp chỉ có sắt từ oxit
bạn bảo toàn sắt và lưu huỳnh sẽ tìm được số mol sắt từ oxit
Anh (chị) có thể giải rõ hơn được không ạ??? Em chưa hiểu lắm!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hỗn hợp khó (2)
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:46:57 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
ta thấy 1 phân tử [tex]Fe_{3}O_{4}[/tex] chính là [tex]FeO.Fe_{2}O_{3}[/tex] với số mol sắt 2 và sắt 3 bằng nhau
vậy trong hỗn hợp có số mol sắt 2 và sắt 3 oxit bằng nhau thì ta có thể xem hỗn hợp đó chỉ toàn là [tex]Fe_{3}O_{4}[/tex]
bây h bạn chỉ cần viết phương trình [tex]Fe_{3}O_{4} + H_{2}SO_{4}[/tex] cân bằng tỉ lệ rồi tìm số mol sắt từ oxi thôi, có số mol thì ra khối lượng