Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyen Minh Anh trong 10:23:56 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15252Tiêu đề: Bài tập về hỗn hợp khó
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 10:23:56 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Hòa tan hết 44,64 gam hỗn hợp các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng, sau khi cô cạn dung dịch thu được 33,44 gam FeSO4 và mgam Fe2(SO4)3. tìm m


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hỗn hợp khó
Gửi bởi: superburglar trong 10:32:46 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Hòa tan hết 44,64 gam hỗn hợp các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng, sau khi cô cạn dung dịch thu được 33,44 gam FeSO4 và mgam Fe2(SO4)3. tìm m
Bạn quy đôi hỗn hợp ban đầu là Fe và oxi
Fe(0,22 mol)-->fe2+
Fe(x mol)--->Fe3+
O (y mol)-->O(-2)
bảo toàn e và tính tổng khối lường Fe3+ và O trong hỗn hợp ta đk hệ pt-->x=0,448,y=0,452==>m


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hỗn hợp khó
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 10:37:01 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Hòa tan hết 44,64 gam hỗn hợp các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng, sau khi cô cạn dung dịch thu được 33,44 gam FeSO4 và mgam Fe2(SO4)3. tìm m
Bạn quy đôi hỗn hợp ban đầu là Fe và oxi
Fe(0,22 mol)-->fe2+
Fe(x mol)--->Fe3+
O (y mol)-->O(-2)
bảo toàn e và tính tổng khối lường Fe3+ và O trong hỗn hợp ta đk hệ pt-->x=0,448,y=0,452==>m
Anh có thể giải rõ hơn nữa không???? Em chả hiểu chi chi cả!!