Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kisuke trong 09:46:22 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15249Tiêu đề: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: kisuke trong 09:46:22 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Hai vật dđđh trên cùng một trục tọa độ,ptdđ lần lượt là: x1=Acos(3[tex]\pi[/tex]t - [tex]\pi[/tex]/3) ;x2=Acos(3[tex]\pi[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/3). Tìm thời điểm gần nhất hai vật gặp nhau và đao động cùng chiều.
 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:03:46 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
vẽ vecto quay ra bạn sẽ thấy
vì 2 vecto của 2 vật có cùng độ lớn và lệch pha nhau 1 góc không đổi nên muốn hình chiếu của chúng trùng nhau thì chỉ có trường hợp 2 vecto đối xứng qua trục Ox
mà tại đó thì chúng ko thê chuyển động cùng chiều dc
mình nghĩ bài này ko có đáp án
không biết mình suy luận có đúng ko?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: kisuke trong 10:06:46 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Uhm,mình cũng nghĩ như bạn mà thầy lại cho đáp an là 4/3' mói ác chứ. chắc ổng lộn rồi!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:18:02 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
trùng nhau và ngược chiều thì mới có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: kisuke trong 10:20:12 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Vậy nếu ngược chiều thì làm sao?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: superburglar trong 10:22:30 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Vậy nếu ngược chiều thì làm sao?
Theo mình ví cùng chu kì nên dựa vào trạng thái ban đấu 2 vật thấy chỉ có thể ngược chiều.
Bạn áp dụng công thúc [tex]t=(n-1)T/2[/tex] (n là số lần gặp nhau :D)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:25:58 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
nếu mà thời gian gần nhau nhất thì chỉ nửa chu kì đó bạn
vẽ vecto ra là thấy