Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 01:29:06 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15239Tiêu đề: thầy cô giải giúp em bài hạt nhân với ạ
Gửi bởi: lyly2210 trong 01:29:06 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
hạt nhân Po 210 đứng yên phóng xạ hạt he, hạt sinh ra có động năng 61,8MeV. Năng lượng toả ra khi một hạt Pololi phân rã là bao nhiêu ? Bỏ qua năng lượng
A 61.8 MeV
B 72 MeV
C 1.2 MeV
D 63 MeV
bài này dùng công thức K1/A=Kx/Ax suy ra K1=A*Kx/Ax nhưng em không hiểu công thức đó ở đâu ra mong thầy cô và cac ban c/m giùm em với


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài hạt nhân với ạ
Gửi bởi: ngochocly trong 02:46:42 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
hạt nhân Po 210 đứng yên phóng xạ hạt he, hạt sinh ra có động năng 61,8MeV. Năng lượng toả ra khi một hạt Pololi phân rã là bao nhiêu ? Bỏ qua năng lượng
A 61.8 MeV
B 72 MeV
C 1.2 MeV
D 63 MeV
bài này dùng công thức K1/A=Kx/Ax suy ra K1=A*Kx/Ax nhưng em không hiểu công thức đó ở đâu ra mong thầy cô và cac ban c/m giùm em với
Âp dụng định luật bảo toàn vector động lượng: [tex]\vec{P_{Po}}=\vec{P_{X}}+\vec{P_{He}}[/tex]
 [tex]P_{Po}=0=>P_{X}}={P_{He}[/tex]
mà: [tex]P^{2}=2mK[/tex]
nên:  [tex]m_{X} K_{X}}=m_{He} {K_{He}[/tex]
hay [tex]\frac{ K_{X}}{K_{He}}=\frac{m_{He}}{m_{X}}\approx \frac{A_{He}}{A_{X}}[/tex]
=>[tex]\frac{ K_{X}}{\Delta E}\approx \frac{A_{He}}{A_{Po}}[/tex]
=> delta E


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài hạt nhân với ạ
Gửi bởi: lyly2210 trong 11:02:09 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
hạt nhân Po 210 đứng yên phóng xạ hạt he, hạt sinh ra có động năng 61,8MeV. Năng lượng toả ra khi một hạt Pololi phân rã là bao nhiêu ? Bỏ qua năng lượng
A 61.8 MeV
B 72 MeV
C 1.2 MeV
D 63 MeV
bài này dùng công thức K1/A=Kx/Ax suy ra K1=A*Kx/Ax nhưng em không hiểu công thức đó ở đâu ra mong thầy cô và cac ban c/m giùm em với
Âp dụng định luật bảo toàn vector động lượng: [tex]\vec{P_{Po}}=\vec{P_{X}}+\vec{P_{He}}[/tex]
 [tex]P_{Po}=0=>P_{X}}={P_{He}[/tex]
mà: [tex]P^{2}=2mK[/tex]
nên:  [tex]m_{X} K_{X}}=m_{He} {K_{He}[/tex]
hay [tex]\frac{ K_{X}}{K_{He}}=\frac{m_{He}}{m_{X}}\approx \frac{A_{He}}{A_{X}}[/tex]
=>[tex]\frac{ K_{X}}{\Delta E}\approx \frac{A_{He}}{A_{Po}}[/tex]
=> delta E
ban ơi dòng cuối sao suy ra được kx/deltaE=Ahe/Apo vậy. delta E ở đâu ra vậy. ban giai thik giùm minh với thanks ban nhieu


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài hạt nhân với ạ
Gửi bởi: ngochocly trong 09:23:13 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

 [tex]\frac{ K_{X}}{K_{He}}\approx \frac{A_{He}}{A_{X}}[/tex]
[tex]\frac{ K_{X}}{K_{He}+ K_{X}}= \frac{A_{He}}{A_{X}+A_{He}}[/tex] (tính chất của tỉ lệ thức)
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng: [tex]K_{Po}+\Delta E=K_{X}+ K_{He}[/tex]
=>[tex]\frac{ K_{X}}{\Delta E}= \frac{A_{He}}{A_{Po}}[/tex]