Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:55:45 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15238Tiêu đề: Bài tập về Kim loại
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:55:45 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Nhờ các bạn giúp mình bài tập này:

Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7:3 với một lượng dd HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu dc 0,75m gam chất rắn, dd X và lượng khí ( đktc) gồm NO và NO2 ( không có sản phẩm khủ khác của N+5 ) . Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam.  Giá trị của m là :
 A. 44,8         B. 33,6             C. 40,5                D. 50,4


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Kim loại
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 06:49:41 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
0,75 m chất rắn--> [tex]m_{Fe}[/tex]pứ=0,25m--->Fe2+
số mol sắt nhiều nhất khi tạo NO2
nên [tex]2H^{+}+NO3^{-}+e-->NO2+H2O[/tex]
      0,7                          0,35
có  [tex]2\frac{0,25m}{56}<0,35[/tex]
m<39,2
chọn B ko biết đúng ko :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Kim loại
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 07:27:21 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Không giống ĐA rùi bạn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Kim loại
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 07:46:55 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Không giống ĐA rùi bạn ạ
chết nhầm đấy là lượng ít nhất nên loại đáp án B :D
đề ko cho tỷ lệ 2 khí nên chỉ có thể chặn khoảng giá trị m mình thấy 3 đáp án kia đều được bạn xem lại hộ tí


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Kim loại
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:13:57 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Không giống ĐA rùi bạn ạ
chết nhầm đấy là lượng ít nhất nên loại đáp án B :D
đề ko cho tỷ lệ 2 khí nên chỉ có thể chặn khoảng giá trị m mình thấy 3 đáp án kia đều được bạn xem lại hộ tí
đề chuẩn đó bạn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Kim loại
Gửi bởi: superburglar trong 10:19:52 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Không giống ĐA rùi bạn ạ
chết nhầm đấy là lượng ít nhất nên loại đáp án B :D
đề ko cho tỷ lệ 2 khí nên chỉ có thể chặn khoảng giá trị m mình thấy 3 đáp án kia đều được bạn xem lại hộ tí
đề chuẩn đó bạn
Đề bài thiếu dữ kiện thì phải.MÌnh làm trong đề thi thứ thì thấy còn cho 5,6 lit hỗn hợp khí :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Kim loại
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:50:11 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
mình không biết đâu, bạn mình nhờ mình làm mà mình không biết làm. Nếu có dữ kiện 5,6l thì làm thế nào hả các bạn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Kim loại
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 04:50:47 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Nếu cho thêm số mol khí thì tính được [tex]n_{NO_3^-}=0,7-0,25=0,45 \rightarrow n_{Fe(NO_3)_2}=0,225 \rightarrow 0,25m=0,225.56 \rightarrow m=50,4[/tex]