Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:51:37 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15220Tiêu đề: điều chế oxi cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:51:37 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
trong thí nghiệm điều chế oxi của KClO3 có xúc tác MnO2
tỉ lệ về khối lượng của KClO3 và MnO2 tốt nhất là??
đáp án: 3:1
( mọi ng giải thích giúp mình với!!)


Tiêu đề: Trả lời: điều chế oxi cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 10:11:03 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Tui tìm trên mạng, hầu hết các tài liệu đều ghi tỉ lệ khối lượng là 4:1
Còn lý do thì, tui tìm k thấy ^^. Có lẽ là do thực nghiệm nó rút ra thế