Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:18:15 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15215Tiêu đề: Bài tập quang điện
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:18:15 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em bài tập này em làm không ra đáp án:

Chiếu bức xạ có tần số f1 vào quả cầu kim laoị đặt cô lập thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu cực đại của êlêctron quang điện đúng bằng một nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số f2 = f1 + f vào quả cầu kim loại đó thì điện thế cực đại của quả cầu là 5V1. Hỏi chiếu riêng tần số f vào quả cầu kim lại trên thì điên thế cực đại của quả cầu là :
A 2V1      B. 2,5V1        C. 4V1        D. 3V1


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập quang điện
Gửi bởi: photon01 trong 08:29:30 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em bài tập này em làm không ra đáp án:

Chiếu bức xạ có tần số f1 vào quả cầu kim laoị đặt cô lập thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu cực đại của êlêctron quang điện đúng bằng một nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số f2 = f1 + f vào quả cầu kim loại đó thì điện thế cực đại của quả cầu là 5V1. Hỏi chiếu riêng tần số f vào quả cầu kim lại trên thì điên thế cực đại của quả cầu là :
A 2V1      B. 2,5V1        C. 4V1        D. 3V1
Xem lời giải tương tự ở link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15196.msg63015#msg63015


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập quang điện
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 03:59:39 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Thầy ơi bài giải ở đường link bị thiếu dữ kiện về quan hệ giữa công thoát và động năng cực đại nên đáp án là chưa chính xác.
Theo em bài này làm như thế này:
điện thế cực đại khi [tex]\frac{mV^2_{max}}{2}= eU_{h}[/tex] = eV1
mà Động năng cực đại đúng bằng một nửa công thoát kim loại  nên [tex]A = 2U_h=2eV_1[/tex]
ta có :
 [tex]hf_1 = A + eV_1[/tex]
 [tex]h(f_1 + f) = A + 5eV_1[/tex]
[tex]\Rightarrow hf = 4eV_1[/tex]
mà hf = A + [tex]U_h.e[/tex] với  [tex] A=2eV_1[/tex]

[tex]\Rightarrow u_h = 2eV_1[/tex]