Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 06:58:20 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15210Tiêu đề: lý thuyết sóng điện từ 12 cần giải đáp
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 06:58:20 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Thầy giải đáp dùm em hai câu hỏi lý thuyết sóng điện từ?
1) Tần số và bước sóng điện từ thay đổi thế nào khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác? tốc độ truyền sóng điện từ trong các môi trường rắn, lỏng, khí có giống sóng âm không?
2) Hãy chọn đáp án đúng. Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng điện thoại di động, vì không có sóng.Nhà đó chắc chắn phải là?
a) nhà lá
b) nhà sàn
c) Nhà gạch
d)nhà bêtong
tại sao chọn đáp án là d?
Cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết sóng điện từ 12 cần giải đáp
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:09:39 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Câu 1
Tần số của sóng điện từ không thay đổi
Bước sóng của sóng điện từ thay đổi( tăng hoặc giảm tùy thuộc truyền từ môi trường nào vào môi trường nào, nó giống sóng ánh sáng vì bản chất giống sóng ánh sáng). Nếu cho truyền sóng điện từ từ chân không hay không khí vào môi trường khác thì vận tốc giảm, bước sóng giảm.
Sóng âm vận tốc truyền âm tăng theo thứ tự khí lỏng rắn. Tần số sóng âm không thay đổi.=> nó khác sóng điện từ.


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết sóng điện từ 12 cần giải đáp
Gửi bởi: photon01 trong 08:26:19 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013

2) Hãy chọn đáp án đúng. Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng điện thoại di động, vì không có sóng.Nhà đó chắc chắn phải là?
a) nhà lá
b) nhà sàn
c) Nhà gạch
d)nhà bêtong
tại sao chọn đáp án là d?

Sóng điện từ truyền trong các môi trường thì tốc độ của nó phụ thuộc vào hằng số điện môi. Ngoài ra khi nó truyền qua các môi trường có mật độ vật chất lớn có thể bị hấp thụ mất nhiều năng lượng. Trong các đáp án trên thì nhà bê tông có những đặc điểm ngăn cản lớn với sự truyền sóng điện từ.