Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 01:28:29 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15200Tiêu đề: Một bài tập hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 01:28:29 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
(http://i.upanh.com/rvgdcj)

Cám ơn thầy cô và các bạn đã giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 02:10:57 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Giúp em bài này nữa ạ. hic


(http://i.upanh.com/rvgqyy)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: cucai trong 02:27:35 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Năng lượng của phản ứng này là:
W tỏa={denta(mHe)-2denta(mD)}c^2<=>3,25MeV=denta(mHe)c^2 - 2denta(mD).c^2=Wlk(He)-2.0,0024.931,5MeV
suy ra năng lưuơngj liên kết của hạt nhân He


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: cuongthich trong 02:36:23 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
(http://i.upanh.com/rvgdcj)

Cám ơn thầy cô và các bạn đã giúp đỡ
HD em tự tính
áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: [tex]-Q+K_{\alpha }=K_{p}+K_{n} (1)[/tex]
2 hạt sinh ra cùng vận tốc nên [tex]K_{p}+K_{n}=\frac{1}{2}(m_{p}+m_{n})v^{2}[/tex] (2)
áp dụng định luật bảo toàn động lượng [tex]P_{\alpha }=P_{p}+P_{n}[/tex] vì 2 hạt có cùng vận tốc
[tex]m_{\alpha }v_{\alpha }=\left(m_{p}+m_{n} \right)v[/tex][tex]\rightarrow v=\frac{m_{\alpha }v_{\alpha }}{m_{p}+m_{n}}[/tex]
thay vào 2 [tex]K_{p}+K_{n}=\frac{1}{2}\frac{(m_{p}+m_{n})m_{\alpha }^2 v_{\alpha }^2}{(m_{p}+m_{n})^2}[/tex]=[tex]\frac{K_{\alpha }m_{\alpha }}{m_{p}+m_{n}}[/tex] thay vào 1 em tìm được [tex]K_{\alpha }[/tex]