Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangtrunghd1987 trong 11:44:06 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15196Tiêu đề: bài lượng tử khó
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 11:44:06 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Khi chiếu vào bức xạ có tần số f1 vào 1 quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hoà về điện thì xảy ra hiên tượng quang điện với điện thế cực đại quả cầu là V1.chiếu tiếp bức xạ có tần số f2=f + f1 .Thì điện thế cực đại là 4V1. hỏi khi chiếu bức xạ f vào quả cầu nói trên đang trung hoà về điện thì điện thế cực đại quả cầu là:
A  4V1         B 2.5V1          C 2V1     D  3V1
Nhờ quý thầy cô xem giúp em có phải bài này thiếu dữ kiện không ?.Em xin chân thành cảm ơn
theo em bài này mấu chốt là ở câu "chiếu tiếp bức xạ có tần số f2=f1+f " đây là đề thi thử của một số trường phía bắc


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: photon01 trong 12:05:30 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Khi chiếu vào bức xạ có tần số f1 vào 1 quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hoà về điện thì xảy ra hiên tượng quang điện với điện thế cực đại quả cầu là V1.chiếu tiếp bức xạ có tần số f2=f + f1 .Thì điện thế cực đại là 4V1. hỏi khi chiếu bức xạ f vào quả cầu nói trên đang trung hoà về điện thì điện thế cực đại quả cầu là:
A  4V1         B 2.5V1          C 2V1     D  3V1
Nhờ quý thầy cô xem giúp em có phải bài này thiếu dữ kiện không ?.Em xin chân thành cảm ơn
theo em bài này mấu chốt là ở câu "chiếu tiếp bức xạ có tần số f2=f1+f " đây là đề thi thử của một số trường phía bắc
Năng lượng mà quả cầu hấp thụ được sẽ chuyển thành công thoát của electron (A) và động năng ban đầu (K)
Biểu thức:[tex]\varepsilon =hf=A+K\Leftrightarrow K=hf-A[/tex]
Điện thế hình thành trên quả cầu đạt cực đại tức là công hãm đủ để thắng động năng của electron [tex]A_{h}=\left|e \right|V_{max}=K=hf-A[/tex]
Áp dụng cho từng trường hợp:[tex]\begin{cases} \left|e \right| V_{1} =hf_{1}-A\\ \left|e \right| V_{2} =hf_{2}-A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left|e \right| V_{1} =hf_{1}-A (1)\\ \left|e \right| .4.V_{1} =hf_{1}+hf-A(2) \end{cases}[/tex]
Từ (1) và (2) ta sẽ suy ra [tex]\left|e \right|4.V_{1}=\left|e \right|V_{1}+A+hf-A\rightarrow hf=\left|e \right|3V_{1}[/tex]
Vậy đáp án cần tìm là D


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 12:14:09 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
em thăc mắc như thế này. hf= A+eV vậy nhưng không tính A được vậy coi A bằng 0


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 03:48:47 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
em thăc mắc như thế này. hf= A+eV vậy nhưng không tính A được vậy coi A bằng 0

Theo mình bài này thiếu dữ kiện đáp án phải là : A +  3V1


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:16:48 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Khi chiếu vào bức xạ có tần số f1 vào 1 quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hoà về điện thì xảy ra hiên tượng quang điện với điện thế cực đại quả cầu là V1.chiếu tiếp bức xạ có tần số f2=f + f1 .Thì điện thế cực đại là 4V1. hỏi khi chiếu bức xạ f vào quả cầu nói trên đang trung hoà về điện thì điện thế cực đại quả cầu là:
A  4V1         B 2.5V1          C 2V1     D  3V1
Nhờ quý thầy cô xem giúp em có phải bài này thiếu dữ kiện không ?.Em xin chân thành cảm ơn
theo em bài này mấu chốt là ở câu "chiếu tiếp bức xạ có tần số f2=f1+f " đây là đề thi thử của một số trường phía bắc
Năng lượng mà quả cầu hấp thụ được sẽ chuyển thành công thoát của electron (A) và động năng ban đầu (K)
Biểu thức:[tex]\varepsilon =hf=A+K\Leftrightarrow K=hf-A[/tex]
Điện thế hình thành trên quả cầu đạt cực đại tức là công hãm đủ để thắng động năng của electron [tex]A_{h}=\left|e \right|V_{max}=K=hf-A[/tex]
Áp dụng cho từng trường hợp:[tex]\begin{cases} \left|e \right| V_{1} =hf_{1}-A\\ \left|e \right| V_{2} =hf_{2}-A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left|e \right| V_{1} =hf_{1}-A (1)\\ \left|e \right| .4.V_{1} =hf_{1}+hf-A(2) \end{cases}[/tex]
Từ (1) và (2) ta sẽ suy ra [tex]\left|e \right|4.V_{1}=\left|e \right|V_{1}+A+hf-A\rightarrow hf=\left|e \right|3V_{1}[/tex]
Vậy đáp án cần tìm là D

Công thoát A khác 0 mà, đâu thể chọn D được, đề bị tam sao thất bản.
Thầy Hiệp đã chỉnh đề: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15185.0


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:49:41 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Chỉ có một bài mà đăng làm nhiều topic, do đó chúng tôi sẽ xóa đi topic này.