Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 12:29:54 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15187Tiêu đề: Lý thuyết dao động điện
Gửi bởi: JoseMourinho trong 12:29:54 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp
Trong một mạch dao động điện từ không lí tưởng, đại lượng có thể coi như không đổi theo thời gian là:
   A. biên độ.               B. chu kì dao động riêng.
   C. năng lượng điện từ.         D. pha dao động.
Mọi người nói rõ lý do tại sao câu khác sai nữa nhé. Tại vì câu hỏi này mình chưa hiểu lắm, nhất là câu A,B,D.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động điện
Gửi bởi: JoseMourinho trong 12:36:43 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp luôn câu này:
Dao động điện trong máy phát dao động điều hoà dùng tranzito là:
   A. dao động tự do.            B. dao động tắt dần.
   C. dao động cưỡng bức.         D. sự tự dao động.
Chọn kèm theo lời giải thích cụ thể nhé.  :D


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động điện
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:09:19 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp
Trong một mạch dao động điện từ không lí tưởng, đại lượng có thể coi như không đổi theo thời gian là:
   A. biên độ.               B. chu kì dao động riêng.
   C. năng lượng điện từ.         D. pha dao động.
Mọi người nói rõ lý do tại sao câu khác sai nữa nhé. Tại vì câu hỏi này mình chưa hiểu lắm, nhất là câu A,B,D.

Chu kì dao động riêng không đổi theo thời gian => B.

Mạch không lí tưởng nghĩa là có điện trở đáng kể, năng lượng sẽ tiêu hao trong quá trình dao động => loại A, C.

Pha dao động thay đổi theo thời gian => loại D.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động điện
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:11:36 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giúp luôn câu này:
Dao động điện trong máy phát dao động điều hoà dùng tranzito là:
   A. dao động tự do.            B. dao động tắt dần.
   C. dao động cưỡng bức.         D. sự tự dao động.
Chọn kèm theo lời giải thích cụ thể nhé.  :D


Là dao động duy trì. SGK Nâng cao trang 121.