Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangtrunghd1987 trong 11:36:46 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15185Tiêu đề: bài lượng tử khó
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 11:36:46 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
 Khi chiếu vào bức xạ có tần số f1 vào 1 quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hoà về điện thì xảy ra hiên tượng quang điện với điện thế cực đại quả cầu là V1.chiếu tiếp bức xạ có tần số f + f1 thì điện thế cực đại là 4V1. hỏi khi chiếu bức xạ f vào quả cầu nói trên đang trung hoà về điện thì điện thế cực đại quả cầu là:
A  4V1         B 2.5V1          C 2V1     D  3V1
Nhờ quý thầy cô xem giúp em có phải bài này thiếu dữ kiện không ?.Em xin chân thành cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:22:03 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Khi chiếu vào bức xạ có tần số f1 vào 1 quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hoà về điện thì xảy ra hiên tượng quang điện với điện thế cực đại quả cầu là V1.chiếu tiếp bức xạ có tần số f + f1 thì điện thế cực đại là 4V1. hỏi khi chiếu bức xạ f vào quả cầu nói trên đang trung hoà về điện thì điện thế cực đại quả cầu là:
A  4V1         B 2.5V1          C 2V1     D  3V1
Nhờ quý thầy cô xem giúp em có phải bài này thiếu dữ kiện không ?.Em xin chân thành cảm ơn
Khi chiếu đồng thời 2 bức xạ ta thấy điện áp cực đại tăng lên, điều này chứng tỏ bức xạ f cơ bước sóng nhỏ hơn. Do đó điện thế cực đại này cũng là điện thế khi chiếu riêng f (dùng hệ thức ein cm sẽ rõ). Đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:17:32 AM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Khi chiếu vào bức xạ có tần số f1 vào 1 quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hoà về điện thì xảy ra hiên tượng quang điện với điện thế cực đại quả cầu là V1.chiếu tiếp bức xạ có tần số f + f1 thì điện thế cực đại là 4V1. hỏi khi chiếu bức xạ f vào quả cầu nói trên đang trung hoà về điện thì điện thế cực đại quả cầu là:
A  4V1         B 2.5V1          C 2V1     D  3V1
Nhờ quý thầy cô xem giúp em có phải bài này thiếu dữ kiện không ?.Em xin chân thành cảm ơn

Bạn viết đề không rõ ràng lắm, ngay cái dấu " + ".
Nếu đề là chiếu đồng thời f và f1 thì đáp án là A.
Nếu chiếu " tiếp" bức xạ f2 có tần số f2 = f + f1 thì đáp áp không phải A.Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 12:06:13 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
vậy theo thầy ĐẠT thì đề bài có thiếu dữ kiên hay bản chất vật lí ở đây là đâu?
Khi chiếu vào bức xạ có tần số f1 vào 1 quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hoà về điện thì xảy ra hiên tượng quang điện với điện thế cực đại quả cầu là V1.chiếu tiếp bức xạ có tần số f2=f + f1 thì điện thế cực đại là 4V1. hỏi khi chiếu bức xạ f vào quả cầu nói trên đang trung hoà về điện thì điện thế cực đại quả cầu là:
A 4V1                                             B 2,5V1
C 2V1                                             D 3V1


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:01:19 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
vậy theo thầy ĐẠT thì đề bài có thiếu dữ kiên hay bản chất vật lí ở đây là đâu?
Khi chiếu vào bức xạ có tần số f1 vào 1 quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hoà về điện thì xảy ra hiên tượng quang điện với điện thế cực đại quả cầu là V1.chiếu tiếp bức xạ có tần số f2=f + f1 thì điện thế cực đại là 4V1. hỏi khi chiếu bức xạ f vào quả cầu nói trên đang trung hoà về điện thì điện thế cực đại quả cầu là:
A 4V1                                             B 2,5V1
C 2V1                                             D 3V1

Theo mình về ý nghĩa vật lý thì không có gì đáng ngại, f1 gây ra được hiện tượng quang điện, thì tần số f2 = f + f1 > f1 cũng gay ra hiện tượng quang điện. Nhưng với tần số f, chưa chắc thỏa  mãn gây ra hiện tượng quang điện, vì nếu hf < A thì sao!?

Ta có 3 phương trình: [tex]\left|eV_1 \right|=hf_1-A[/tex]

                                      [tex]4\left|eV_1 \right|=h(f+f_1)-A[/tex]

                                      [tex]\left|eV' \right|=hf-A[/tex]

Nhưng chưa tìm ra liên hệ V1 và V'. Cũng có thể đề thiếu dữ kiện về mối liên hệ giữa hai đại lượng nào đó.
Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:49:51 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
vậy theo thầy ĐẠT thì đề bài có thiếu dữ kiên hay bản chất vật lí ở đây là đâu?
Khi chiếu vào bức xạ có tần số f1 vào 1 quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hoà về điện thì xảy ra hiên tượng quang điện với điện thế cực đại quả cầu là V1.chiếu tiếp bức xạ có tần số f2=f + f1 thì điện thế cực đại là 4V1. hỏi khi chiếu bức xạ f vào quả cầu nói trên đang trung hoà về điện thì điện thế cực đại quả cầu là:
A 4V1                                             B 2,5V1
C 2V1                                             D 3V1
NX: Bài này tam sao thất bản rồi, xem thêm đề chuẩn sau: "Chiếu bức xạ có tần số f1 vào quả cầu kim loại đặt cô lập thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu cực đại của electron quang điện đúng bằng một nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số f2 = f1 + f vào quả cầu đó thì điện thế cực đại của quả cầu là 5V1. Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu trên (đang trung hòa về điện) thì điện thế cực đại của quả cầu là:
A. 2V1             B. 2,5V1          C. 4V1             D. 3V1


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:53:27 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Chiếu bức xạ có tần số f1 vào quả cầu kim loại đặt cô lập thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu cực đại của electron quang điện đúng bằng một nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số f2 = f1 + f vào quả cầu đó thì điện thế cực đại của quả cầu là 5V1. Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu trên (đang trung hòa về điện) thì điện thế cực đại của quả cầu là:
A. 2V1             B. 2,5V1          C. 4V1             D. 3V1
HD: Em xem HD dưới


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:11:51 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Vậy đúng là đề thiếu một liên hệ giữa hai đại lượng nào đó rồi ^-^.


Tiêu đề: Trả lời: bài lượng tử khó
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 12:09:06 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
cảm ơn quý thầy cô rất nhiều .có một số bài đề ra sai nhưng vẫn có đáp số nên gây cho chúng em rất nhiều thắc mắc