Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:33:51 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15180Tiêu đề: bài tập về động lực học vật rắn
Gửi bởi: moths trong 08:33:51 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
bài 48 : một vật rắn quay quanh trục xuyên qua vật ,góc quay  của vật rắn phụ thuộc thời gian theo phương trình =2+2t+t2
( tính bằng rad,t tính bằng giây ) .Một điểm trên vật rắn cách trục quay 10cm thì có tốc độ dài bằng bao nhiêu tại thời điểm t=1s

bài 49: một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghĩ.Sau 5s đầu quay được một góc 4 rad.Sau 10s kể từ lúc bắt đầu quay thì góc mà bánh xe quay được có độ lớn là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về động lực học vật rắn
Gửi bởi: photon01 trong 09:09:54 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
bài 48 : một vật rắn quay quanh trục xuyên qua vật ,góc quay  của vật rắn phụ thuộc thời gian theo phương trình =2+2t+t2
( tính bằng rad,t tính bằng giây ) .Một điểm trên vật rắn cách trục quay 10cm thì có tốc độ dài bằng bao nhiêu tại thời điểm t=1s
Lâu rồi photon01 không đụng vào phần này nhưng thử làm bài xem sao nhé!
Phương trình chuyển động quay biến đổi của vật rắn theo toạ độ góc có dạng:[tex]\varphi =\varphi _{0}+\omega_{0} t+\frac{1}{2}\gamma t^{2}[/tex]
Phương trình vận tốc góc có dạng:[tex]\omega =\omega _{0}+\gamma t[/tex]
So sánh phương trình đã cho với phương trình tổng quát ta có:[tex]\varphi _{0}=2rad; \omega _{0}=2rad/s; \gamma =2rad/s^{2}[/tex]
Tốc độ góc tại thời điểm t = 1s là:[tex]\omega =2+2.1=4rad/s[/tex]
Vậy tốc độ dài của một điểm cách trục quay 10cm là:[tex]v=\omega .r=4.10=40cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về động lực học vật rắn
Gửi bởi: photon01 trong 09:17:41 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
bài 49: một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghĩ.Sau 5s đầu quay được một góc 4 rad.Sau 10s kể từ lúc bắt đầu quay thì góc mà bánh xe quay được có độ lớn là bao nhiêu
Sử dụng công thức:[tex]\varphi =\varphi _{0}+\omega _{0}t+\frac{1}{2 }\gamma,t^{2}\rightarrow \gamma =\frac{2.\varphi }{t^{2}}=\frac{2.4}{5^{2}}=0,32rad/s^{2}[/tex]
Sau 10s kể từ lúc bắt đầu quay thì góc quay có độ lớn là[tex]\varphi '=\frac{1}{2}\gamma .t'^{2}=\frac{1}{2}.0,32.10^{2}=16rad[/tex]