Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 03:26:55 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15173Tiêu đề: Bài hóa về cấu tạo nguyên tử cần giải đáp.
Gửi bởi: hochoidr trong 03:26:55 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
Một nguyên tử kim loại có tổng số hạt (p, n, e) là 58. Hãy chọn giá trị số khối (A) đúng của nguyên tử nguyên tố đó:
A. 39   B. 41   C. 40   D. 35,5

Cám ơn thầy cô và các bạn đã giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài hóa về cấu tạo nguyên tử cần giải đáp.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:41:38 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
giải nhanh với tổng số hạt nhỏ hơn 80
Z= 58/3 lấy gần đúng là Z= 19
N= 58- 2*19= 20 => A= 39 ( K) chọn A
hoặc
2Z + N= 58 =>N= 58 - 2Z
1 <= N/Z <= 1,5
giải ra