Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:59:10 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15162Tiêu đề: bài tập ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:59:10 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Nhờ thầy cô giúp em bài tập này em làm không ra đáp án:

Khi cho một tia sáng từ nước có chiết suất [tex]n_1 = \frac{4}{3}[/tex] vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta thấy vận tốc truyền sáng bị giảm đi một lượng [tex]10^8[/tex] m/s. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng
A 1,5
B 2
C [tex]\sqrt{2}[/tex]
D 2,4Tiêu đề: Trả lời: bài tập ánh sáng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:09:40 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
[tex]v_{1}=\frac{c}{n_{1}}[/tex]
[tex]v_{2}=\frac{c}{n_{2}}[/tex]
[tex]v_{1}-v_{2}= c\left(\frac{1}{n_{1}}-\frac{1}{n_{2}} \right )= 10^{8}[/tex]
với [tex]c= 3.10^{8}[/tex]
thay vào phướng trình trên => n2
đáp án ra 2,4