Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tim_lai_bau_troi trong 09:05:09 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15158Tiêu đề: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: tim_lai_bau_troi trong 09:05:09 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex] 0,4 \mu{m};0,48\mu{m}[/tex] và [tex]0,6\mu{m}[/tex] vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là [tex]1,2 mm[/tex], khoảng cách từ hai khe tới màn là [tex]3 m[/tex]. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng với màu vân sáng trung tâm là:
[tex] A. 12 mm                        
B. 8 mm          
                       C. 24 mm      
                          D. 6 mm[/tex]
Thầy cô và các bạn giải giúp em :)
[/size]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:07:37 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
lần sau bạn gõ latex cho chính xác nhé
vị trí 3 vân sáng trùng nhau ứng với [tex]k_{1}.10=k_{2}.12=k_{3}.15[/tex]
bội chung nhỏ nhất là 60
vị trí trùng đầu tiên ứng với [tex]k_{1}=6[/tex]
khoảng vân trùng là [tex]i_{t}=\frac{6D\lambda _{1}}{a}[/tex]
bạn thay số vào ra đápp án
những bài này có trên diễn đàn hết rồi, bạn dùng chức năng tìm kiếm nếu ko có rồi hãy đăng


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: tim_lai_bau_troi trong 09:09:09 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Mình mới biết sử dụng diễn đàn, bạn thông cảm mình nha


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:14:12 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
mình nhắc vậy thôi, bạn mới thì chắc không sao, bạn đăng cỡ chục bài mà vi phạm là bị mod vs admin khóa topic đấy
bạn đọc kĩ nội quy trong cái ô màu hồng


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: photon01 trong 10:16:10 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex] 0,4 \mu{m};0,48\mu{m}[/tex] và [tex]0,6\mu{m}[/tex] vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là [tex]1,2 mm[/tex], khoảng cách từ hai khe tới màn là [tex]3 m[/tex]. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng với màu vân sáng trung tâm là:
[tex] A. 12 mm                        
B. 8 mm          
                       C. 24 mm      
                          D. 6 mm[/tex]
Thầy cô và các bạn giải giúp em :)
[/size]
Photon01 làm lại câu này và tính bậc vân trùng bằng một cách nhanh hơn cách xác định bội chung hy vọng bạn có thêm cách giải loại bài này nhanh hơn.
Trước tiên vị trí ba vân trùng nhau phải thoả mãn điều kiện:[tex]x_{1}=x_{2}=x_{3}\Leftrightarrow k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}[/tex]
Từ đó ta có:[tex]\begin{cases} \frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}} =\frac{0,48}{0,4}=\frac{6}{5}\\ \frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=\frac{0,6}{0,4}=\frac{6}{4} \end{cases}[/tex]
Vậy k1 =6, k2 = 5, k3 = 4
Trong cách tính trên em chỉ cần tìm bội chung nhỏ nhất của hai tử số sau đó nhân cả tử và mẫu của các phân số sao cho tỉ số không đổi và tử số của hai phân số bằng nhau. Cách tìm tỉ số tối giản có thể dùng máy tính vừa nhanh lại chính xác.