Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 06:48:39 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15151Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 06:48:39 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
nhờ các thầy giúp em bài này
bài 27: trong mạch dao động LC Điện tích cực đại của tụ 0,8nC. Cường độ dòng điện cực đại 25,14mA thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là bao nhiêu
bài 45: một đĩa tròn đặc đồng chất khối lượng 0,2 kg,bán kính 10cm có trục quay vuông góc với mặt đĩa đi qua tâm đĩa Tác dụng vào đĩa một momen lực không đổi 0,02Nm thì đĩa bắt đầu quay từ trạng thái nghĩ.Quảng đường mà một điểm trên vành đĩa đi được sau 4s kể từ lúc tác dụng momen lực là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: ngochocly trong 07:10:50 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
27. [tex]I_{max}=\omega q_{max}=2\Pi f q_{max}=>f[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: ngochocly trong 07:42:42 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
45. [tex]m=0,2kg ; R=0,1m; t=4s[/tex]
[tex]M=I\gamma =\frac{1}{2}mR^{2}. \gamma =>\gamma[/tex]
[tex]\varphi =\frac{1}{2}\gamma t^{2}[/tex]
[tex]s=\varphi R[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 07:55:39 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
công thức s=[tex]\varphi[/tex].R là ở đâu vậy b