Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: thaonguyeen96 trong 05:45:59 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15150Tiêu đề: thắc mắc trong phần axit hữu cơ
Gửi bởi: thaonguyeen96 trong 05:45:59 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
m,n cho mình hỏi nếu nung muối K của axit đơn chức với vôi tôi xút thì được sản phẩm gồm những chất gì? [-O< ::)


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc trong phần axit hữu cơ
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 05:51:51 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
[tex]R-COOK+KOH \xrightarrow{CaO, \ t^o} K_2CO_3+RH\\ 2R-COOK+2NaOH \xrightarrow{CaO, \ t^o} Na_2CO_3 +K_2CO_3+2RH [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc trong phần axit hữu cơ
Gửi bởi: L.Lawliet trong 05:54:27 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
RCOOH + KOH => RCOOK + H2O
RCOOK + KOH => RH + K2CO3
2RCOOK + 2NaOH => Na2CO3 + K2CO3 + 2RH
(2 phản ứng cuối xúc tác là CaO nhé)
Thân: L.Lawliet