Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Nguyên trong 05:45:47 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15149Tiêu đề: Dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 05:45:47 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Cò vài bài về dao động điều hòa, mong mọi người giải chi tiết giùm em ạ TT

Bài 1
Vật dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=12 \cos (10 \pi t-\dfrac{\pi}{3}) \ (cm)[/tex]
Tính quãng đường ngắn nhất và dài nhất mà vật đi được trong 1/4 chu kỳ

Bài 2
Một vật dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=5\cos (2 \pi t -\dfrac{\pi}{4}) \ (cm)[/tex]
Tính vận tốc trung bình trong khoảng t=1s đến t=4,825s

Mong mọi người giải kỹ kỹ giùm cho em hiểu với ạ. Em cảm ơn trước ^^


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: thaonguyeen96 trong 06:02:08 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Cò vài bài về dao động điều hòa, mong mọi người giải chi tiết giùm em ạ TT

Bài 1
Vật dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=12 \cos (10 \pi t-\dfrac{\pi}{3}) \ (cm)[/tex]
Tính quãng đường ngắn nhất và dài nhất mà vật đi được trong 1/4 chu kỳ

Bài 2
Một vật dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=5\cos (2 \pi t -\dfrac{\pi}{4}) \ (cm)[/tex]
Tính vận tốc trung bình trong khoảng t=1s đến t=4,825s

Mong mọi người giải kỹ kỹ giùm cho em hiểu với ạ. Em cảm ơn trước ^^
B1,  trong khoảng tg t=T/4 góc quay của vật phi=pi/2
bạn biểu diễn trên đường tròn lượng giác=>vật đi đc quãng đường ngắn nhất khi nó cđ gần biên Smin=2.(A-A/can2)
B2,
chu kì T=1s
biểu diễn tên đg tròn lg ở thời điểm t1=1s vật ở vị trí -pi/4
từ t1-->t2 khoảng tg t=3,825s=3T+T/2+13T/40
một chu kì vật đi đc quãng đg 4A,nửa chu kì thì đi đc 2A và đến vị trí 3pi/4,còn khoảng tg sau đó thì bạn biểu diễn trên đg tròn rồi chiếu xuống trục chính của nó mà tìm quãng đường
tóm lại mấy dạng này bạn nên biểu diễn trên đg mà giải nó ứng dụng nhiều lắm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 06:07:58 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Cảm ơn bạn nha, mấy bài này chỉ cần vẽ đường tròn lượng giác, cứ thế chiếu xuống tính toàn là được hở bạn ?
Với cả câu 1 ấy, bạn có thể trình bày bài giải chi tiết giùm tớ được không ^^. Nhìn thì thấy mà không biết diễn đạt ra thế nào cả


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: thaonguyeen96 trong 07:01:17 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Cảm ơn bạn nha, mấy bài này chỉ cần vẽ đường tròn lượng giác, cứ thế chiếu xuống tính toàn là được hở bạn ?
Với cả câu 1 ấy, bạn có thể trình bày bài giải chi tiết giùm tớ được không ^^. Nhìn thì thấy mà không biết diễn đạt ra thế nào cả
bạn để ý thấy khi cđ gần VTCB thì vật có vận tốc lớn hơn còn khi cđ ra xa vị trí cân bằng thì vận tốc nó giảm dần nên bạn lầy phần đối xứng qua biên ấy mỗi góc là 45'