Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:44:49 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15138Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 11:44:49 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
dòng điện xoay chiều có cường độ i=3cos(100[tex]\pi t-\frac{\pi }{2}[/tex]) cm,chạy trên một dây dẫn.Trong thời gian 1s ,số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 2 là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:52:43 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
chu kì là 0,02 s
1 s có 50 chu kì
mỗi chu kì qua vị trí có trị tuyệt đối bằng 2 4 lần
nhân lên là 100 lần
dùng vecto quay ấy


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:00:17 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
hình như 50 nhân 4 là 200 thì phải
lại lẩm cẩm, xin lỗi nhé  b-)