Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:34:04 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15134Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 10:34:04 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy cô giúp
bài 24 Tạo ra sóng dừng trên dây có đầu B cố định,nguồn sóng có phương trình x= 2cos([tex]\omega t+\varphi[/tex]
[tex]\omega t+\varphi[/tex]
)cm,bước sóng trên sợi dây là 30cm,gọi M là một điểm trên sợi dây dao động với biên độ A=2cm.Hãy xác định khoảng cách BM nhỏ nhất


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: cuongthich trong 10:44:15 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy cô giúp
bài 24 Tạo ra sóng dừng trên dây có đầu B cố định,nguồn sóng có phương trình x= 2cos([tex]\omega t+\varphi[/tex]
[tex]\omega t+\varphi[/tex]
)cm,bước sóng trên sợi dây là 30cm,gọi M là một điểm trên sợi dây dao động với biên độ A=2cm.Hãy xác định khoảng cách BM nhỏ nhất
biên độ bụng sóng là 2a=4cm
điểm giao động với biên độ a=2cm cách điểm bụng gần nhất [tex]\frac{\lambda }{12}[/tex]=2,5cm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:50:25 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
đại khái là bụng sẽ dao động với biên độ gấp đôi nguồn là 4 cm
xét điểm M cách B 1 đoạn d ( B la nút)
thì độ lệch pha dao động là [tex]\frac{2\Pi d}{\lambda}[/tex]
suy ra biên độ tại M là A=[tex]4sin\frac{2\Pi d}{\lambda}[/tex]
suy ra sin(...) = 1/2
suy ra cái góc sẽ là [tex]\frac{\Pi}{6} + 2k \Pi[/tex]  vì gần nhất nên chọn pi/6 chứ ko chọn -pi/6 nhé
để gần nhất nữa thì k=0
tới đây bạn tự làm tiếp