Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:56:11 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15131Tiêu đề: hóa vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:56:11 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
hỗn hợp X gồm Mg và Al2O3. Cho 3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng V lít khí.
Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc và nung kết tủa thu được 4,12g bột oxit
V có giá trị là??


Tiêu đề: Trả lời: hóa vô cơ cần giải đáp
Gửi bởi: L.Lawliet trong 10:14:32 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Oxit thu đc là MgO và Al2O3. Độ tăng khối lượng chính là khối lượng Oxi thêm vào Mg là 1.12g
Từ đó suy ra nO=1.12/16 = 0.07
>> n Mg = 0.07 và V = 0.07x 22.4= 1.568 lít
Thân: L.Lawliet