Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vythanh trong 09:55:03 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15130Tiêu đề: bài tập dao động điện cần giải đáp
Gửi bởi: vythanh trong 09:55:03 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
1/ Cho 2 mạch dao động lý tưởng L1C1 và L2C2 với C1=C2=0,1 microF, L1=L2=1 micro H.Ban đầu tích điện cho tụ C1 đến hiệu điện thế 6V và tụ C2 đến hiệu điện thế 12V rồi cho mạch dao động. Thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch dao động bắt đầudao động thì hiệu điện thế trên 2 tụ C1 và C2 chênh lệch nhau 3V là:
a) 1/6 micro giây
b) 1/3 micro giây
c) 1/2 micro giây
d) 1/12 micro giây


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điện cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:12:35 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
1/ Cho 2 mạch dao động lý tưởng L1C1 và L2C2 với C1=C2=0,1 microF, L1=L2=1 micro H.Ban đầu tích điện cho tụ C1 đến hiệu điện thế 6V và tụ C2 đến hiệu điện thế 12V rồi cho mạch dao động. Thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch dao động bắt đầudao động thì hiệu điện thế trên 2 tụ C1 và C2 chênh lệch nhau 3V là:
a) 1/6 micro giây
b) 1/3 micro giây
c) 1/2 micro giây
d) 1/12 micro giây
Hướng dẫn :
Xem t = 0 là lúc cả hai mạch bắt đầu dao động
Phương trình hiệu điện thế trên 2 tụ C1 và C2 lần lượt có dạng : [tex]u _{1} = 6 cos\omega t (V)[/tex]  và  [tex]u _{2} = 12 cos\omega t (V)[/tex]

Độ chênh điện áp giữa hai tụ : [tex]\Delta u = u _{2} - u _{1} = 6 cos\omega t (V)[/tex]

Ứng với khoảng thời gian cần tìm vecto quay biểu diễn cho [tex]\Delta u[/tex] quay được một góc pi/3 nên : [tex]\Delta t = \frac{\pi }{3\omega } = \frac{\pi \sqrt{C_{1}L_{1}} }{3 }[/tex]

Chúc em tính toán thành công !