Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gấu tôm trong 08:39:40 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15128Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: gấu tôm trong 08:39:40 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Trên mặt nước hai nguồn sóng A, B đều có phương trình u=5cosωt (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và bước sóng là 2cm. Điểm M trên mặt nước nằm trong vùng giao thoa cách A và B lần lượt là AM=3,75 cm; BM= 3,25 cm. Chọn câu đúng
A. Có những thời điểm mà M và B cùng qua vị trí cân bằng của chúng
B. Điểm M dao động cùng pha với nguồn
C. Khi tốc độ dao động của M cực tiểu thì tốc độ da động của A cực đại
D. Điểm M dao động ngược pha với các nguồn
Nhờ thầy và các bạn giải thích hộ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:20:50 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
pha dao động tổng hợp tại M là [tex]\omega t - \frac{2\Pi (d_{2}+d_{1})}{\lambda}[/tex] [tex]= \omega t - 7\Pi = \omega t - 6\Pi - \Pi[/tex]
suy ra M dao động ngược pha với các nguồn nếu chọn pha dao động ban đầu của nguồn bằng 0 => câu B sai, D đúng
xét câu A: khi nguồn qua vị trí cân bằng [tex]cos\frac{\Pi}{2}=cos\left(\frac{\Pi}{2}-\Pi \right)=0[/tex]
vậy câu A đúng và câu C cũng đúng luôn vì vị trí cân bằng có vận tốc max
mình nghĩ cái đề là chọn câu sai đấy
có mỗi câu D sai


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:23:19 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
chết thật, câu B sai nha bạn, mình nhầm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: ngochocly trong 05:03:11 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Câu C sai chứ, dao động M và A ngược pha nên khi M ở các biên (tốc độ cực tiểu) thì A cũng ở các biên: [tex]\begin{vmatrix} cos\varphi \end{vmatrix} =1 \Rightarrow \begin{vmatrix} cos\(\varphi -\pi) \end{vmatrix}=1[/tex]

=> tốc độ A cực tiểu


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:50:51 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
ờ, đúng rồi, mình đọc đề không kĩ, vậy có 2 câu sai 2 câu đúng ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 02:51:20 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
Sóng truyền từ A đến M có pha ban đầu -2pi.d1/lamda
Sóng truyền từ B đến M có pha ban đầu -2pi.d2/lamda
Bấm máy tính tổng hợp 2 dao động lại được biên độ tại M là 5can2. Pha ban đầu là pi/2. Dòng vòng tròn dễ thấy Đa C đúng. :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: ngochocly trong 09:50:58 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
Hi.. Đúng rồi!!
IU ơi, pha dao động của M là: [tex]\omega t-\frac{d_{1}+d_{2}}{\lambda } \pi =\omega t+\Pi /2[/tex]
Vậy A, B, D đều sai. C đúng


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: gấu tôm trong 07:12:18 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Cảm ơn các bạn, mình cũng khoanh đáp án C. Hihi