Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:27:55 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15127Tiêu đề: bài tập về con lắc đơn
Gửi bởi: moths trong 08:27:55 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp
bài 28 : một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số 2Hz khi pha dao động bằng [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] thì gia tốc của vật là -8m/s .Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex]=10.Biên độ góc [tex]\alpha[/tex]0 của vật là bao nhiêu


 


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc đơn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:32:58 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp
bài 28 : một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số 2Hz khi pha dao động bằng [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] thì gia tốc của vật là -8m/s .Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex]=10.Biên độ góc [tex]\alpha[/tex]0 của vật là bao nhiêu
Hướng dẫn tự tính nhé em:
[tex]T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} ==> L[/tex]
[tex]a = -\omega^2.Acos(wt+\varphi)[/tex]
khi [tex](wt+\varphi)=\pi/4 ==> -8 = \omega^2.A.cos(\pi/4) [/tex]
[tex]==> A ==> A=\alpha_0.L ==> \alpha_o[/tex]