Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:07:01 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15126Tiêu đề: máy biến thế cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:07:01 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
một máy biến áp có số vòng cuộn thứ cấp gấp đôi cuộn sơ cấp. Cuộn sơ cấp có độ tự cảm L= 10/pi
và điện trở trong r= 1000 Ohm
Nối cuộn sơ cấp với nguồn điện có tần số 50hz và hđt hiệu dụng U
tính hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp để hở??


Tiêu đề: Trả lời: máy biến thế cần giải đáp
Gửi bởi: photon01 trong 09:32:43 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
một máy biến áp có số vòng cuộn thứ cấp gấp đôi cuộn sơ cấp. Cuộn sơ cấp có độ tự cảm L= 10/pi
và điện trở trong r= 1000 Ohm
Nối cuộn sơ cấp với nguồn điện có tần số 50hz và hđt hiệu dụng U
tính hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp để hở??
Hướng dẫn bạn cách làm nhé!
Trước tiên tính tổng trở ở cuộn sơ cấp:[tex]Z_{1}=\sqrt{r^{2}+Z_{L1}^{2}}[/tex]
Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp được phân tích thành 2 thành phần UL1 và Ur1. Trong đó thành phần UL1 là suất điện động tự cảm suất hiện ở cuộn sơ cấp. [tex]E_{1}=I_{1}.Z_{L1}=\frac{U.Z_{L1}}{\sqrt{r^{2}+Z^{2}_{L1}}}[/tex]
Áp dụng công thức:[tex]\frac{E_{1}}{E_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}\Rightarrow E_{2}=U_{2}=...[/tex]