Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 07:32:22 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15125Tiêu đề: Bài cơ học khó
Gửi bởi: nguyenmax trong 07:32:22 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi ngườ giải hộ minh
Cho hệ cơ mô tả như hinh vẽ
Hai thanh đồng chất dài l không trọng lượng.Hệ đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn. Dẩy nhẹ cho hai vật tiếp xúc sàn chuyển động.
Tìm vận tốc các vật khi góc tạo bởi 2 thanh là 90


 =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>
<Quan trọng ở bài này mình muốn hỏi cách xác định thành phần vận tốc vật làm khớp nối ở đỉnh sẽ hướng sang trái hay phải , có tìm được góc lệch so với phương ngang không. Vì sao lại hướng sang trái hay phải...>


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó
Gửi bởi: kisuke trong 08:32:58 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Trạng thái của hệ ban đầu như thế nào vậy bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:39:54 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi ngườ giải hộ minh
Cho hệ cơ mô tả như hinh vẽ
Hai thanh đồng chất dài l không trọng lượng.Hệ đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn. Dẩy nhẹ cho hai vật tiếp xúc sàn chuyển động.
Tìm vận tốc các vật khi góc tạo bởi 2 thanh là 90


 =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>
<Quan trọng ở bài này mình muốn hỏi cách xác định thành phần vận tốc vật làm khớp nối ở đỉnh sẽ hướng sang trái hay phải , có tìm được góc lệch so với phương ngang không. Vì sao lại hướng sang trái hay phải...>

Bạn tham khảo bài viết của tôi cùng hình vẽ , *sai thì thôi nhá*

AD ĐL BT NL : [tex]mgl(1-\frac{1}{\sqrt{2}})=\frac{m}{2}v_{1}^{2}+\frac{m}{2}v_{2}^{2}+mv_{3}^{2}[/tex]

Vì thanh cứng nên ta có [tex]v_{1x}+v_{1y}=v_{2};v_{1x}-v_{1y}=v_{3}[/tex]

ĐL BT ĐL cho ta [tex]2mv_{3}=mv_{1x}+mv_{2}[/tex]

Kết hợp với [tex]v_{1}^{2}=v_{1x}^{2}+v_{1y}^{2}[/tex]

Từ tất cả những điều trên , bạn tự suy nốt ra kết quả bài toán