Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 07:06:56 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15124Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 07:06:56 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
NHỜ THẦY GIÚP EM BÀI NÀY Ạ
bài 26 một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.Khi vật qua vị trí có tọa độ 2[tex]\sqrt{2}[/tex]
 cm thì động năng bằng thế năng Biết rằng độ biến dạng của lò xo khi qua vị trí cân bằng là 2cm,Lực đàn hồi cực tiểu trong quá trình dao động là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: cuongthich trong 08:15:58 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
NHỜ THẦY GIÚP EM BÀI NÀY Ạ
bài 26 một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.Khi vật qua vị trí có tọa độ 2[tex]\sqrt{2}[/tex]
 cm thì động năng bằng thế năng Biết rằng độ biến dạng của lò xo khi qua vị trí cân bằng là 2cm,Lực đàn hồi cực tiểu trong quá trình dao động là bao nhiêu
vị trí động năng bằng thế năng [tex]x=\frac{A\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}\rightarrow A=4cm[/tex]
độ biến dạng của lò xo ở VTCB là [tex]\Delta l_{0}=2cm<A[/tex]
nên [tex]F_{dhmin}=0[/tex]