Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 05:24:25 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15123Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 05:24:25 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
bài 23: hai nguồn sáng AB dao động cùng pha cách nhau 8cm về một phía của đường thẳng AB lấy 2 điểm C,D sao cho CD=6cm và ABCD lập thành một hình thang cân.Biết bước sóng trên trên mặt nước [tex]\lambda[/tex]=2cm.Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên đoạn CD có 5 điểm dao động cực đại
bài 18:một đoạn mạch dao động gồm một tụ điện C và một cuộn dây thuần cảm L.Biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch i=4.10-2cos (2.107) A.Điện tích cực đại trên tụ là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:38:09 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
ABCD là hình thang cân => CD đối xứng nhau qua trung trực AB
đường cao cực đại để đoạn CD có tối đa 5 điểm cực đại thì suy ra tại C và D lần lượt là các điểm dao động cực đại với k= 2 và k=-2
xét tại M ta có [tex]d_{2}-d_{1}= 2\lambda[/tex]
từ M hạ đường cao xuống AB, dùng các định lý pythago cho các tam giác vuông kết hợp với d2 - d1 ở trên bạn sẽ tìm được đường caoTiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:46:04 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
ta có cường độ dòng điện tức thời  [tex]i_{t} = q_{t}'[/tex] (đạo hàm ấy)
lấy nguyên hàm của biểu thức i sẽ tìm được biểu thức của q
q = [tex]\frac{4.10^{-2}}{2.10^{7}}sin(2.10^{7}) + A[/tex]
tại thời điểm ban đầu t=0 thì i max => điện tích trên tụ ban đầu bằng 0
=> A=0
vậy điện tích cực đại là [tex]\frac{4.10^{-2}}{2.10^{7}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:31:07 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
BẠN ĐÃ ĐĂNG 29 BÀI MÀ VẪN CÒN SAI QUY ĐỊNH À?

TOPIC BỊ KHÓA.