Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: E.Galois trong 05:07:31 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15122Tiêu đề: Chuyển động cơ
Gửi bởi: E.Galois trong 05:07:31 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Cho hệ vật như hình vẽ. Tấm ván dài khối lượng M nằm trên mặt sàn nhẵn nằm ngang và được giữ bằng dây nhẹ ko dãn. Một vật m chuyển động đều với vận tốc v dưới tác dụng của lực F. Khi đi được quãng đường l thì dây đứt.
a. Tính gia tốc của mỗi vật ngay sau dây đứt
b. Mô tả chuyển động của mỗi vật sau 1 thời gian dài. Tính vận tốc gia tốc của mỗi vật trong từng giai đoạn.
c. Xác định chiều dái ngắn nhất của ván để vật không trượt ra khỏi tấm ván
Nhờ mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Chuyển động cơ
Gửi bởi: nguyenmax trong 07:21:54 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
a- Vì vật chuyển động đều nên ta có :
Fms=F hay kmg=F vật chuyển động đều gia tốc bằng 0 . Vật đứng yên nên T=Fms=kmg=F
sau khi dây đứt:
vật tiếp tục chuyển động đều a=0
tấm ván chuyển động nhanh dần đề với a=kmg/M
Sau một thời gian đủ dài gia tốc hệ:
a hệ =F/(m+M)
Bảo toàn động lượng:mv0=(m+M).v suy ra v


Tiêu đề: Trả lời: Chuyển động cơ
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 12:16:09 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
Cho hệ vật như hình vẽ. Tấm ván dài khối lượng M nằm trên mặt sàn nhẵn nằm ngang và được giữ bằng dây nhẹ ko dãn. Một vật m chuyển động đều với vận tốc v dưới tác dụng của lực F. Khi đi được quãng đường l thì dây đứt.
a. Tính gia tốc của mỗi vật ngay sau dây đứt
b. Mô tả chuyển động của mỗi vật sau 1 thời gian dài. Tính vận tốc gia tốc của mỗi vật trong từng giai đoạn.
c. Xác định chiều dái ngắn nhất của ván để vật không trượt ra khỏi tấm ván
Nhờ mọi người giúp đỡ
Bài này nếu không nhầm thì đã từng giải cho bạn rồi thì phải !
a.
Trước khi bị đứt thì F=Fms
Đứt rồi thì vẫn đi đều với v0 và a=0
b Gia tốc ván
[tex]a=\frac{F}{M}[/tex]
*Vật rời khỏi ván
Gia tốc vật : [tex]a'=\frac{F}{m}[/tex] vânj tốc đầu v0
Ván đi đều với v;<v0 khi vật rời ván
*Vật không rời ván
Ván đạt v0 khi [tex]t=\frac{Mv_{0}}{F}[/tex]
Vật và ván chuyển động với gia tốc [tex]a'=\frac{F}{m+M}[/tex]
c)
Quãng đường đi được kể từ khi dây đứt
[tex]d=v_{0}t-\frac{1}{2}at^{2}=\frac{Mv_{0}^{2}}{2F}\Rightarrow l_{min}=l+d[/tex]


 
Tiêu đề: Trả lời: Chuyển động cơ
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 07:23:01 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Cho hệ vật như hình vẽ. Tấm ván dài khối lượng M nằm trên mặt sàn nhẵn nằm ngang và được giữ bằng dây nhẹ ko dãn. Một vật m chuyển động đều với vận tốc v dưới tác dụng của lực F. Khi đi được quãng đường l thì dây đứt.
a. Tính gia tốc của mỗi vật ngay sau dây đứt
b. Mô tả chuyển động của mỗi vật sau 1 thời gian dài. Tính vận tốc gia tốc của mỗi vật trong từng giai đoạn.
c. Xác định chiều dái ngắn nhất của ván để vật không trượt ra khỏi tấm ván
Nhờ mọi người giúp đỡ
Bài này nếu không nhầm thì đã từng giải cho bạn rồi thì phải !
a.
Trước khi bị đứt thì F=Fms
Đứt rồi thì vẫn đi đều với v0 và a=0
b Gia tốc ván
[tex]a=\frac{F}{M}[/tex]
*Vật rời khỏi ván
Gia tốc vật : [tex]a'=\frac{F}{m}[/tex] vânj tốc đầu v0
Ván đi đều với v;<v0 khi vật rời ván
*Vật không rời ván
Ván đạt v0 khi [tex]t=\frac{Mv_{0}}{F}[/tex]
Vật và ván chuyển động với gia tốc [tex]a'=\frac{F}{m+M}[/tex]
c)
Quãng đường đi được kể từ khi dây đứt
[tex]d=v_{0}t-\frac{1}{2}at^{2}=\frac{Mv_{0}^{2}}{2F}\Rightarrow l_{min}=l+d[/tex]
Bạn có thể giải thích rõ chỗ đó được không??? Mình chưa hiểu cho lắm.