Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 05:04:58 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15121Tiêu đề: bài tập về điện trường
Gửi bởi: moths trong 05:04:58 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
NHỜ THẦY CÔ GIÚP EM MẤY BÀI NÀY Ạ
Bài 1:điện áp giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều và dòng điện qua nó lần lượt là i = [tex]\sqrt{2}[/tex] cos ( 100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) A

 u = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi t[/tex][tex]-\frac{\pi }{6}[/tex]) V.Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu
Bài 2 :cho một đoạn mạch điện gồm R=50[tex]\Omega[/tex] với một tụ điện dung C=[tex]\frac{2.10-4}{\pi }[/tex] F.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB =100cos([tex]\pi t+\frac{\pi }{4}[/tex]).Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch

Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện trường
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:09:17 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
câu 1 khá là căn bản: lấy U hiệu dụng nhân I hiệu dụng rồi nhân với cos góc lệch giữa I và U
câu 2 tính tổng trở, lấy U biên độ chia tổng trở ra I biên độ, trên giản đồ vecto thấy góc lệch giữa I và U [tex]tan\varphi = \frac{Z_{c}}{R}[/tex]