Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 09:52:47 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15111Tiêu đề: Nhờ giúp bài sóng cơ
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 09:52:47 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước với hai nguồn A,B cùng biên độ 2 cm, cùng tần số và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi, hai sóng truyền đi có bước sóng 2 cm. Tại điểm P trên mặt nước có hiệu đường đi từ P đến hai nguồn A,B là 5 cm. Gọi Q là điểm đối xứng với P qua trung điểm O của AB. Số điểm dao động với biên độ bằng 1 cm trên đoạn PQ là
                                      A. 6                        B. 12            C. 8               D. 10


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài sóng cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 01:47:37 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
nếu dùng công thức về biên độ tại 1 điểm bất kì thì cos(.....) = 1/4
góc sẽ ra rất xấu
để đơn giản hơn bạn tính từ M đến đường trung trực có bao nhiêu cực đại và cực tiểu
ở giữa 1 cực đại và 1 cực tiểu sẽ có 1 vân dao động với biên dộ bằng 1
vì điểm N đối cứng với M qua O nên bạn nhân 2 nữa là ra đáp án