Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 09:49:11 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15110Tiêu đề: Một câu hỗn hợp kim loại cần giúp đỡ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 09:49:11 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Hoà tan hoàn toàn 13,6 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 43 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là (47,06%)

Chắc dạng bài này mình còn post nhiều nhiều nữa quá  %-)


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hỗn hợp kim loại cần giúp đỡ
Gửi bởi: L.Lawliet trong 10:27:44 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Bạn lập hệ pt vs a là số mol FexOy b là sô mol Cu
 56xa + 16ya + 64b = 13.6
 3a - 2ya + 2b = 0.3  ( pt e cho = e nhận )
 242ax + 188b = 43 (pt khối lượng muối)
Giải và biện luận cặp x y là 1 1 thì có m FexOy là 7,2 g và m Cu là 6.4g
Thân: L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hỗn hợp kim loại cần giúp đỡ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 11:30:11 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Ôi trời ơi làm đề ghi sai số liệu, mà khi post lên lại đúng số liệu rõ mệt
Hèn gì ra số lẽ. tks L.Lawliet  nha


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hỗn hợp kim loại cần giúp đỡ
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 04:30:16 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Hoà tan hoàn toàn 13,6 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 43 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là (47,06%)

Chắc dạng bài này mình còn post nhiều nhiều nữa quá  %-)
làm nhanh thấy 56+16+64=136---> Cu=0,1 mol %=47,06
hoặc làm
[tex]n_{Fe}=a,n_{O}=b,n_{Cu}=c[/tex]
bảo toàn e và giải hệ 3 ẩn có lẽ đơn giản hơn 47,06%