Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:25:12 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15107Tiêu đề: vật lí hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:25:12 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
sau khi tách ra từ hạt nhân He tổng khối lượng 2 hạt proton và 2 hạt notron lớn hơn khối lượng hạt nhân
He một lượng 0,0305u nếu 1u= 931 MeV/c^2
năng lượng ứng với mỗi nuclon đủ để tách chúng ra khỏi hạt nhân là?


Tiêu đề: Trả lời: vật lí hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: ngochocly trong 08:54:01 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
sau khi tách ra từ hạt nhân He tổng khối lượng 2 hạt proton và 2 hạt notron lớn hơn khối lượng hạt nhân
He một lượng 0,0305u nếu 1u= 931 MeV/c^2
năng lượng ứng với mỗi nuclon đủ để tách chúng ra khỏi hạt nhân là?

Độ hụt khối: delta m=0,0305u
Năng lương để tách các nuclon ra khỏi hạt nhân=năng lượng liên kết: deltaE=delta m. c^2
Năng lượng để tách mỗi nuclon = nl liên kết riêng:deltaE /4


Tiêu đề: Trả lời: vật lí hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:56:55 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
khổ nỗi làm như z nhưng khi đọ đáp án chẳng có cái nào trùng cả


Tiêu đề: Trả lời: vật lí hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: ngochocly trong 08:59:07 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
khổ nỗi làm như z nhưng khi đọ đáp án chẳng có cái nào trùng cả

thế thì có lẽ đáp án sai!!! :D
mà bạn tính ra bao nhiu.
7,0989MeV=1,1358. 10^ -12 J


Tiêu đề: Trả lời: vật lí hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:16:24 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
ờ đáp án sai