Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuan_95_hn trong 10:24:22 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15102Tiêu đề: bài toán điện xoay chiều nhờ thầy cô giải đáp
Gửi bởi: thuan_95_hn trong 10:24:22 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Cho đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM gồm một điện trở thuần
R1  mắc nối tiếp  với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần R2  mắc nối tiếp với một cuộn cảm
thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều ổn định có tần số f để công suất trên mạch AB đạt cực đại. Nếu nối tắt hai đầu cuộn cảm thì điện áp hai đầu mạch AM và MB có
cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 60 độ
, công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng 120 W.Tính ZL

thầy cô giúp em nhé, lần đầu tiên em tham gia diễn đàn mà bị mod khóa topic luôn, các mod phải thông cảm cho e chứ


Tiêu đề: Trả lời: bài toán điện xoay chiều nhờ thầy cô giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:25:52 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Cho đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM gồm một điện trở thuần
R1  mắc nối tiếp  với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần R2  mắc nối tiếp với một cuộn cảm
thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều ổn định có tần số f để công suất trên mạch AB đạt cực đại. Nếu nối tắt hai đầu cuộn cảm thì điện áp hai đầu mạch AM và MB có
cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 60 độ
, công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng 120 W.Tính ZL

thầy cô giúp em nhé, lần đầu tiên em tham gia diễn đàn mà bị mod khóa topic luôn, các mod phải thông cảm cho e chứ
Hướng dẫn em tự tính
A   R1,C   M   R2,L    B.
Th1: f ==> Pmax ==> cộng hưởng ==> ZC=ZL
Th2: ==> Nối tắt cuộn cảm ==> uR1C lệch pha uR2 1 góc 60 và có độ lớn hiệu dụng bằng nhau
===> [tex]U=2UR_2.cos(30)=UR_2.\sqrt{3}[/tex] hay [tex]Z=R_2.\sqrt{3}.[/tex]
mặt khác [tex]cos(60)=UR_1/UR_{1C}=UR_1/UR_2 = R_1/R_2 = 1/2 ==> R_2=2R_1[/tex]
==>[tex] P=(R_1+R_2).U^2/Z^2 = U^2/(4R_1)[/tex]

(Bài này chắc phải cho U hay ít ra cũng phải cho thêm 1 dữ kiện khác?)
Trên diễn đàn có bài tương tự nhưng hỏi P lúc đầu khi đó
[tex]P_1/P_2 = 1/cos(30)^2 = 4/3[/tex]