Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 07:16:59 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15098Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: moths trong 07:16:59 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
NHỜ THẦY GIÚP ĐỠ
con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m dao động điều hòa theo phuơng ngang có biên độ A=5cm,động năng của vật nặng ứng với li độ 3cm là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: L.Lawliet trong 07:28:02 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
ta có [tex]\frac{1}{2}kA^{2}=\frac{1}{2}kx^{2}+\frac{1}{2}mv^{2}[/tex]
từ đấy tính đc Wđ = [tex]\frac{1}{2}k(A^{2}-x^{2}) = 0.08 J[/tex]
Thân : L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: moths trong 07:41:18 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
công thức này ở đâu ra thế b


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: L.Lawliet trong 07:52:05 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
đây là công thức cơ bản BẮT BUỘC phải nhớ của chương dao động cơ học
Thân: L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:28:27 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
công thức này từ định luật bảo toàn cơ năng
với mọi li độ ta có [tex]W_{d} + W_{t}=E[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: L.Lawliet trong 08:34:33 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
E có thể tính bởi công thức [tex]E=\frac{1}{2}mv_{o}^{2}[/tex]
Thân: L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: moths trong 08:36:19 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
v0 ở đâu mà tính b


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: L.Lawliet trong 08:43:53 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Ý mình là nếu bài không cho li độ mà cho v thì bạn phải sử dụng ct đó .. Tùy cơ ứng biến nha bạn\
Thân: L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 09:05:30 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
[tex]E=\frac{1}{2}kA^{2}=\frac{1}{2}mv_{max}^{2}[/tex]
với A là biên độ