Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 04:23:43 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15096Tiêu đề: thắc mắc muối axit
Gửi bởi: cay da trong 04:23:43 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
cho mình hỏi các trường hợ nào trong gốc axit của muối còn H mà không phải muối axit không?
xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc muối axit
Gửi bởi: L.Lawliet trong 06:50:55 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Không có nhé bạn
Muối axit là muối mà anion gốc axit còn nguyên tử hiđro có khả năng phân li ra ion H+.
Thân L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc muối axit
Gửi bởi: cay da trong 07:22:15 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
có chứ bạn mình nhớ không nhầm thì là NaHPO3  và NaHSO3  thì phải cái NaHPO3 thì mình chắc chỉ phân vân cái kia thôi cậu xem lại giup mình


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc muối axit
Gửi bởi: L.Lawliet trong 07:30:24 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Nếu nó phân li ra ion H+ thì là muối axit còn nếu k thì thôi :|


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc muối axit
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:43:27 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Chỉ có muối của [tex]HPO_3^{2-}[/tex] thôi thì phải [tex] HSO_3^-[/tex] vẫn phân li bt, có tính acid nhá


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc muối axit
Gửi bởi: Nguyễn Thuỳ Vy trong 08:09:11 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Muối biết được càn phải xét đến CTPT

VD: acid H3PO4 : , có CTPT :

H-O \
H-O - P = O
H-O /

acid này là acid 3 nấc nên các muối có gốc [tex]H_2SO_4^- ; HSO_4 ^{2-}[/tex] đều là muối acid


Xét acid H3PO3 có CTPT:

H-O - P = O
H-O /     \ H

acid này là acid 2 nấc nên các muối có gốc [tex]H_2PO_3^-[/tex] là muối acid,còn muối có gốc [tex]HPO_3^-[/tex] không là muối acid vì tuy còn H nhưng H đó liên kết với P, không phân ly thnhf H+ được


Trường hợp acid [tex]H_2SO_3[/tex]
CTPT:
H-O \
          S = O
H-O /

Đay là 2 cid 2 nấc, nên gốc [tex]HSO3^-[/tex] vẫn có khả năng phân ly ra [tex]H^+[/tex]