Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhathuong1112 trong 09:52:13 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15090Tiêu đề: Giải tớ câu xoay chiều với ạ
Gửi bởi: nhathuong1112 trong 09:52:13 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Trong một máy xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60 vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của roto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là:
A.320     B.280                C.250           D.240


Tiêu đề: Trả lời: Giải tớ câu xoay chiều với ạ
Gửi bởi: ntr.hoang trong 10:24:34 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Trong một máy xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60 vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của roto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là:
A.320     B.280                C.250           D.240
[tex]\frac{E_{1}}{E_{2}}=\frac{n_{1}}{n_{2}}=\frac{f_{1}}{f_{2}} \rightarrow E_{1}=200V, n_{1}=1800 v/s \rightarrow \frac{E_{1}}{E_{3}}=\frac{n_{1}}{n_{3}}=\frac{5}{7}\rightarrow E_{3}=280V[/tex]
Đáp án B