Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kôkaoa trong 08:39:30 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15086Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: kôkaoa trong 08:39:30 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
cho 2 nguồn sóng S1,S2 trên mặt nước cah nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là u1=2cos(10pit-pi/4)
u2=2cos(10pit+pi/4) ,tốc độ truyền sóng là 10m/s,xem biên độ dao động ko đổi trong quá trình truyền đi,điêmr M trên mặt nước cách s1,s2 lầ lượt MS1=10 cm,MS2=6 cm ,điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A  3,07cm
B  2,33 cm
C 3,57 CM
D 6 cm

mong thầy cô và các bạn giúp em ,em làm ko có đáp án ,em cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:10:41 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
cho 2 nguồn sóng S1,S2 trên mặt nước cah nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là u1=2cos(10pit-pi/4)
u2=2cos(10pit+pi/4) ,tốc độ truyền sóng là 10m/s,xem biên độ dao động ko đổi trong quá trình truyền đi,điêmr M trên mặt nước cách s1,s2 lầ lượt MS1=10 cm,MS2=6 cm ,điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A  3,07cm
B  2,33 cm
C 3,57 CM
D 6 cm

mong thầy cô và các bạn giúp em ,em làm ko có đáp án ,em cảm ơn ạ

Bài này v = 10 cm/s => lamda = 2cm

[tex]MS_1^2=AB^2+MS_2^2[/tex]  => tam giác MAB vuông tại B, MB vuông góc AB tại B.

Một điểm N bất kì thuộc MS2 cách hai nguồn lần lượt là d1, d2 thì có 2 phương trình sóng do hai nguồn truyền tới

[tex]u_1_N=2cos(10\pi t-\pi /4-2\pi d_1/\lambda )[/tex]

[tex]u_2_N=2cos(10\pi t+\pi /4-2\pi d_2/\lambda )[/tex]

để N dao động biên cực đại thì [tex]\Delta \varphi =2k\pi =>d_1-d_2=2k-0,5[/tex]

Số cực đại trên AB thỏa  -AB < d1 - d2 < AB => [tex]k\in [-3;4][/tex]

vì d1 > d2 => d1 - d2 > 0 => chọn k = 1;2;3;4 => d1 - d2 = 1,5 ;3,5 ; 5,5 ; 7,5

Kết hợp phương trình [tex]d_1^2=8^2+d_2^2[/tex], giải ta sẽ loại được k = 1, 2 vì cho ra d2 > 6cm.

k =3 => d2 = 3,068 cm.

k = 4 => d2 = 0,55cm.

=> Đáp án : A
Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: kôkaoa trong 01:59:26 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013


Bài này v = 10 cm/s => lamda = 2cm

[tex]MS_1^2=AB^2+MS_2^2[/tex]  => tam giác MAB vuông tại B, MB vuông góc AB tại B.

Một điểm N bất kì thuộc MS2 cách hai nguồn lần lượt là d1, d2 thì có 2 phương trình sóng do hai nguồn truyền tới

[tex]u_1_N=2cos(10\pi t-\pi /4-2\pi d_1/\lambda )[/tex]

[tex]u_2_N=2cos(10\pi t+\pi /4-2\pi d_2/\lambda )[/tex]

để N dao động biên cực đại thì [tex]\Delta \varphi =2k\pi =>d_1-d_2=2k-0,5[/tex]

Số cực đại trên AB thỏa  -AB < d1 - d2 < AB => [tex]k\in [-3;4][/tex]

vì d1 > d2 => d1 - d2 > 0 => chọn k = 1;2;3;4 => d1 - d2 = 1,5 ;3,5 ; 5,5 ; 7,5

Kết hợp phương trình [tex]d_1^2=8^2+d_2^2[/tex], giải ta sẽ loại được k = 1, 2 vì cho ra d2 > 6cm.

k =3 => d2 = 3,068 cm.

k = 4 => d2 = 0,55cm.

=> Đáp án : A

em cảm ơn thầy chắc đáp án bài này sai ,đáp án họ cho là C nhưng em vừa làm lại cũng ra kết quả 3,068