Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 03:55:27 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15082Tiêu đề: Bài cơ học khó<trích đề hsg>
Gửi bởi: nguyenmax trong 03:55:27 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
Cho 3 hình chữ nhật được gắn vào nhau tạo thành một lăng trụ rỗng , khối lượng M và tiết diện ngang là một tam giác vuông cân. khố lăng trụ được đặt đứng yên trên mặt phẳng ngang nhẵn.Tại đỉnh lăng trụ người ta đặt vật khối lượng m.Bỏ qua mọi ma sát để khi vật trượt xuống không làm nghieng lăng trụ
 ho:) ho:) =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó<trích đề hsg>
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 01:14:22 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
Cho 3 hình chữ nhật được gắn vào nhau tạo thành một lăng trụ rỗng , khối lượng M và tiết diện ngang là một tam giác vuông cân. khố lăng trụ được đặt đứng yên trên mặt phẳng ngang nhẵn.Tại đỉnh lăng trụ người ta đặt vật khối lượng m.Bỏ qua mọi ma sát để khi vật trượt xuống không làm nghieng lăng trụ
 ho:) ho:) =d> =d> =d> =d>
Câu hỏi nó là gì vậy bạn ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó<trích đề hsg>
Gửi bởi: nguyenmax trong 03:15:44 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Mình quên mất:
Gõ nhầm tý xíu mong mọi người bỏ qua...
Tìm tỉ số m/M để không làm nghiêng khối lăng trụ trong suốt quá trình chuyển động ... =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó<trích đề hsg>
Gửi bởi: nguyenmax trong 03:18:05 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
Cho 3 hình chữ nhật được gắn vào nhau tạo thành một lăng trụ rỗng , khối lượng M và tiết diện ngang là một tam giác vuông cân. khố lăng trụ được đặt đứng yên trên mặt phẳng ngang nhẵn.Tại đỉnh lăng trụ người ta đặt vật khối lượng m.Bỏ qua mọi ma sát  tìm tỷ số m/M để khi vật trượt xuống không làm nghieng lăng trụ
 ho:) ho:) =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ học khó<trích đề hsg>
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 01:23:27 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2013
Nhờ mọi người giải hộ mình:
Cho 3 hình chữ nhật được gắn vào nhau tạo thành một lăng trụ rỗng , khối lượng M và tiết diện ngang là một tam giác vuông cân. khố lăng trụ được đặt đứng yên trên mặt phẳng ngang nhẵn.Tại đỉnh lăng trụ người ta đặt vật khối lượng m.Bỏ qua mọi ma sát  tìm tỷ số m/M để khi vật trượt xuống không làm nghieng lăng trụ
 ho:) ho:) =d> =d> =d> =d>

Để vận tốc Cái lăng trụ nó không bị nghiêng đi thì khi vật trượt xuống chân lăng trụ- nó phải tồn tại 1 thành phần vận tốc theo phương ngang

Vận tốc của vật và nêm : [tex]\vec{v_{1}}=\vec{v_{12}}+\vec{v_{2}}[/tex]

Chiếu lên các trục toạ độ ta có

[tex]v_{12x}=v_{1x}+v_{2x}[/tex]

[tex]v_{12y}=v_{1y}[/tex]

[tex]\Rightarrow tan\alpha =\frac{v_{12y}}{v_{1x}+v_{2x}}\Rightarrow v_{1y}=(v_{1x}+v_{2x})tan\alpha[/tex]

Bảo toàn ĐL theo phương ngang : [tex]mv_{1x}=Mv_{2x}[/tex]

Bảo toàn cơ năng [tex]\frac{1}{2}mv_{1}^{2}+\frac{1}{2}Mv_{2x}^{2}=mgh[/tex] (h là độ cao lăng trụ)

Kết hợp với [tex]v_{1}^{2}=v_{1x}^{2}+v_{1y}^{2}[/tex]

Ta tính ra được [tex]v_{2x}^{2}=\frac{2gh}{\left( \frac{M}{m}\right)^{2}+\left( \frac{M}{m}+1\right)^{2}tan^{2}\alpha +\frac{M}{m}}[/tex]

Vì đây là tam giác vuông cân nên alpha bằng 45 độ

Cho [tex]v_{2x}=0[/tex] [tex]\alpha =\frac{\pi }{4}[/tex] là tìm ra được kết quả bài toán !