Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoangdao.ck.bds trong 11:56:56 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15080Tiêu đề: Lý Thuyết Giao Thoa và DĐXC
Gửi bởi: hoangdao.ck.bds trong 11:56:56 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
1/Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ thay đổi như thế nào?
A. Vân nằm chính giữa trường giao thoa           B. Không còn các vân giao thoa nữa
C. Xê dịch về phía nguồn sớm pha hơn                             D. Xê dịch về phía nguồn trễ pha hơn

2/Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 50V, 100V, 50V. Thay C bởi tụ C’ thì điện ap hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là bao nhiêu?

mong thầy cô và các bạn giúp đỡ cho em  !!!!


Tiêu đề: Trả lời: Lý Thuyết Giao Thoa và DĐXC,mong mọi người giúp đỡ cho em !!!!
Gửi bởi: cuongthich trong 12:00:04 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
1/Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ thay đổi như thế nào?
A. Vân nằm chính giữa trường giao thoa           B. Không còn các vân giao thoa nữa
C. Xê dịch về phía nguồn sớm pha hơn                             D. Xê dịch về phía nguồn trễ pha hơn

2/Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 50V, 100V, 50V. Thay C bởi tụ C’ thì điện ap hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là bao nhiêu?

bài đăng sai quy định rồi đó em đọc quy định rồi chỉnh lại đi


Tiêu đề: Trả lời: Lý Thuyết Giao Thoa và DĐXC,mong mọi người giúp đỡ cho em !!!!
Gửi bởi: hoangdao.ck.bds trong 12:09:02 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
1/Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ thay đổi như thế nào?
A. Vân nằm chính giữa trường giao thoa           B. Không còn các vân giao thoa nữa
C. Xê dịch về phía nguồn sớm pha hơn                             D. Xê dịch về phía nguồn trễ pha hơn

2/Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 50V, 100V, 50V. Thay C bởi tụ C’ thì điện ap hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là bao nhiêu?

bài đăng sai quy định rồi đó em đọc quy định rồi chỉnh lại đi

em mới tham gia nên k biết!
em đã chỉnh lại, thank a nhiều  hen


Tiêu đề: Trả lời: Lý Thuyết Giao Thoa và DĐXC
Gửi bởi: cuongthich trong 12:18:50 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
1/Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ thay đổi như thế nào?
A. Vân nằm chính giữa trường giao thoa           B. Không còn các vân giao thoa nữa
C. Xê dịch về phía nguồn sớm pha hơn                             D. Xê dịch về phía nguồn trễ pha hơn

2/Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 50V, 100V, 50V. Thay C bởi tụ C’ thì điện ap hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là bao nhiêu?

mong thầy cô và các bạn giúp đỡ cho em  !!!!
câu 2:[tex]U=\sqrt{Ur^{2}+\left(U_{L} -U_{C}\right)^{2}}=50\sqrt{2}[/tex] là không đổi
ta có [tex]\frac{U_{L}}{U_{R}}=2[/tex] hay [tex]U_{L}=2U_{R}[/tex] là không đổi
khi Uc=30 V thì khi đó
[tex]50\sqrt{2}=\sqrt{U_{R}^{2}+(U_{L}-30)^{2}}[/tex]
thay vào em sẽ tính được Ul

Tiêu đề: Trả lời: Lý Thuyết Giao Thoa và DĐXC
Gửi bởi: L.Lawliet trong 06:23:10 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
câu 1 sẽ xê dịch về nguồn trễ pha hơn mình chắc chắn
Thân: L.Lawliet


Tiêu đề: Trả lời: Lý Thuyết Giao Thoa và DĐXC
Gửi bởi: hoangdao.ck.bds trong 08:58:49 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
câu 1 sẽ xê dịch về nguồn trễ pha hơn mình chắc chắn
Thân: L.Lawliet
mình cũng biết vậy, nhưng mà không hiểu tại sao đó mà....  :-[ . Thân!


Tiêu đề: Trả lời: Lý Thuyết Giao Thoa và DĐXC
Gửi bởi: hoangdao.ck.bds trong 09:06:52 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
1/Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ thay đổi như thế nào?
A. Vân nằm chính giữa trường giao thoa           B. Không còn các vân giao thoa nữa
C. Xê dịch về phía nguồn sớm pha hơn                             D. Xê dịch về phía nguồn trễ pha hơn

2/Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 50V, 100V, 50V. Thay C bởi tụ C’ thì điện ap hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là bao nhiêu?

mong thầy cô và các bạn giúp đỡ cho em  !!!!
câu 2:[tex]U=\sqrt{Ur^{2}+\left(U_{L} -U_{C}\right)^{2}}=50\sqrt{2}[/tex] là không đổi
ta có [tex]\frac{U_{L}}{U_{R}}=2[/tex] hay [tex]U_{L}=2U_{R}[/tex] là không đổi
khi Uc=30 V thì khi đó
[tex]50\sqrt{2}=\sqrt{U_{R}^{2}+(U_{L}-30)^{2}}[/tex]
thay vào em sẽ tính được Ul

nhưng mà em thấy nó vẫn hơi lẻ phải ko anh!!!! Thân!!


Tiêu đề: Trả lời: Lý Thuyết Giao Thoa và DĐXC
Gửi bởi: ntr.hoang trong 09:28:25 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
câu 1 sẽ xê dịch về nguồn trễ pha hơn mình chắc chắn
Thân: L.Lawliet
mình cũng biết vậy, nhưng mà không hiểu tại sao đó mà....  :-[ . Thân!
Bạn hình dung thế này, xét vị trí vân trung tâm, khi hai nguồn đồng pha thì quang trình tới vân trung tâm là như nhau nên vân trung tâm nằm chính giữa hai khe, khi hai nguồn lệch pha thì quang trình của nguồn trễ pha tới vân trung tâm ngắn hơn, do cùng 1 khoảng thời gian thì nguồn sớm pha "đi trước" nên đi được quãng đường dài hơn, hay khoảng cách từ nguồn trễ pha tới vân trung tâm ngắn hơn, gọi là hệ vân dịch về phía nguồn trễ pha.
Còn câu 2 thì làm như thế là đúng rồi, số xấu thì kệ xấu chớ ;)) Thân.


Tiêu đề: Trả lời: Lý Thuyết Giao Thoa và DĐXC
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:05:41 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
muốn hiểu rõ bạn nên đọc lý thuyết về quang trình