Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: THANHDUY106 trong 07:59:47 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15072Tiêu đề: bài toán con lắc đơn
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 07:59:47 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
một con lắc đơn được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi chiều dài thanh treo 43,29 m . nếu  chiều dài thanh treo lúc sau là 43,11 m thì sau 1200 phút (đồng hồ chuẩn ) đồng hồ chạy nhanh hay chậm như thế nào ?
A chậm 2,5026 phút                                              B nhanh 2,5026 phút
C chậm 2,4974 phút                                               D nhanh 2,4974 phút
xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: bài toán con lắc đơn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:42:02 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
một con lắc đơn được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi chiều dài thanh treo 43,29 m . nếu  chiều dài thanh treo lúc sau là 43,11 m thì sau 1200 phút (đồng hồ chuẩn ) đồng hồ chạy nhanh hay chậm như thế nào ?
A chậm 2,5026 phút                                              B nhanh 2,5026 phút
C chậm 2,4974 phút                                               D nhanh 2,4974 phút
xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã giúp đỡ
+ [tex]Td/Ts = \sqrt{\frac{ls}{ld}} => (Td-Ts)/Ts = \sqrt{\frac{ls}{ld}} -1>0 [/tex]==> Chạy nhanh
+ Độ nhanh chậm [tex](|Td-Ts|/Ts )*1200[/tex]= 2,4974 phút