Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: msn trong 04:07:18 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15065Tiêu đề: thắc mắc điện xoay chiều
Gửi bởi: msn trong 04:07:18 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng là
A. 44 vòng   B. 248 vòng   C. 175 vòng   D. 62 vòng

em giải ra mà không có đáp án,mọi người chỉ giúp em


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 06:19:37 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng là
A. 44 vòng   B. 248 vòng   C. 175 vòng   D. 62 vòng
Áp dụng công thức:[tex]E_{0}=N\omega \phi _{0}\rightarrow N=\frac{220\sqrt{2}}{4.10^{-3}.2\pi .50}\approx 248[/tex]
Do có hai cặp cuộn dây tức là có 4 cuộn dây vậy số vòng của mỗi cuộn là n = N/4 =62 vòng