Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 11:11:44 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15057Tiêu đề: điện xoay chiều khó cần giải đáp?
Gửi bởi: probmt114 trong 11:11:44 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có RLC mắc nối tiếp. Biết thời điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa LC là ulc=100can3 và điện áp tức thời hai đầu điện trở R là uR= 100 V . Biết độ lệch pha giữa điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời là pi/3.
Pha của điện áp tức thời hai đầu điện trở R ở thời điểm t là :
a)p/6                  b)pi/3              c)pi/5                 d)pi/4
đáp án la d.


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó cần giải đáp?
Gửi bởi: probmt114 trong 11:59:44 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
cho em hỏi luôn là pha độ lệch pha cđdđ tức thời va hiệu điên thế tức thời 2 đầu mạch có thay đổi không?


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó cần giải đáp?
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:55:45 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2013
Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có RLC mắc nối tiếp. Biết thời điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa LC là ulc=100can3 và điện áp tức thời hai đầu điện trở R là uR= 100 V . Biết độ lệch pha giữa điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời là pi/3.
Pha của điện áp tức thời hai đầu điện trở R ở thời điểm t là :
a)p/6                  b)pi/3              c)pi/5                 d)pi/4
đáp án la d.

uLC luôn vuông pha với uR. Ta có giản đồ vecto như hình trong file đính kèm

Do tính chất của nửa tam giác đều nên ta có : [tex]U_{0LC} = U_{0R}\sqrt{3}[/tex]  (1)

Vào thời điểm đang xét , gọi [tex]\alpha[/tex] là góc giữa vecto UR với trục hoành ta có :

[tex]u_{R} = U_{0R} cos\alpha = 100[/tex]  và [tex]u_{LC} = U_{0LC} sin \alpha = 100 \sqrt{3}[/tex]

Lập tỉ số và lưu ý đến (1) ta được : [tex]tan \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi }{4}[/tex]

cho em hỏi luôn là pha độ lệch pha cđdđ tức thời va hiệu điên thế tức thời 2 đầu mạch có thay đổi không?

  Không hiểu em đang thắc mắc về pha hay độ lệch pha giửa cđdđ tức thời va hiệu điên thế tức thời 2 đầu mạch

Nếu là độ lệch pha thì không đổi theo thời gian trong trường hợp điện áp hai đầu đoạn mạch là ổn định và mạch không chứa đại lượng biến thiên !

Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó cần giải đáp?
Gửi bởi: probmt114 trong 09:35:02 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
em cảm ơn thầy, cho em hỏi file đình kèm với em không thấy.